Sala Frimurarebröder
1064
Sala Frimurarebröder
Bråstagatan 4C
733 30 SALA

073-6312181
sala.frimurarebroder@frimurarorden.se

Sala Frimurarebröder

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Semper Ad Lumen Aeternum - Alltid mot det eviga ljuset

Brödraföreningen Sala Frimurarebröder bildades genom att några frimurarebröder samlades för att samtala om frimureriet. De bildade den 25 januari 1885 en förening som fick namnet Sala Frimurareförening. Initiativtagare var apotekaren Ture L. Ekengren. En annan stiftare var fil dr, bergshauptmannen Theodor Nordström, sedermera landshövding i Örebro län. Den förste ordföranden var kaptenen Carl Anders Törnblom.

Föreningen skulle vara en sammanslutning av i Sala-trakten boende frimurare. De ville träffas och sammanträda några gånger om året och äta en gemensam måltid. Då kunde medlemmarna också lämna förslag på lämpliga personer att välja in i frimurareloge. De S: t Johannesloger, till vilka föreningen anmälde sökanden var Den Nordiska Första i Stockholm, Polstjernan i Gävle och Södermanland i Eskilstuna.

Kaptenen, friherre Måns von Stedingks valdes till ordförande den 6 december 1906 och fick i uppdrag att införskaffa underlag till stadgar för Sala Frimurareförening. Föreningen fick god hjälp med stadgar och även ritualer av Nils Christoffer Dunér, Ordförande Mästare i S: t Andreaslogen Gevalia i Gävle och ordförande i brödraföreningen Vidar. Denne var god vän med Måns von Stedingks. Hans Majestät Konung Oscar II godkände dessa nya stadgar liksom ritualerna den 15 oktober 1907, således kort före hans frånfälle.

Sedan 2003 är Sala Frimurarebröder deputationsloge under S: t Johanneslogen Västmanland. Den första receptionen genomfördes i grad I den 3 mars 2003 med tandläkaren Lennart Skyllermark som Ordförande Mästare.