S:t Laurentius
1132
S:t Laurentius
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
st.laurentius@frimurarorden.se

S:t Laurentius

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Kort översikt

När den lysande skotska S:t Andreaslogen S:t Laurentius inrättades i Uppsala 1994 var det den första nya S:t Andreaslogen sedan 1969.

Att Uppsala, som rikets fjärde stad, inte tidigare haft en egen S:t Andreasloge kan måhända förbrylla en smula, men i någon mån täckte stadens Johannesloge, respektive brödraförening, de frimureriska behoven i samtliga grader från I-X.

Förmågan att recipiera bröderna i S:t Andreasgraderna kunde, genom Uppsalas centrala placering, tillgodoses genom S:t Andreaslogerna i Västerås, Stockholm, Gävle respektive Eskilstuna.

Tankar att bilda en S:t Andreasloge i Uppsala dyker på allvar upp omkring 1980 men arbetet med den nya logen startar inte förrän medio 1991, att på styvt tre år bygga en S:t Andreasloge från grunden vittnar om den målmedvetenhet och engagerade arbetsinsats de samtida bröderna bestod. Det är en förmån att tillhöra en loge där man fortfarande kan tala med dem som kan beskriva den nybyggaranda och frihet från konventioner som rådde under de ”vilda” åren. En detalj som är värd att nämna är att invigningsdatumet fastställdes långt innan dess att arbetet med den nya logen var färdigt – ett halsbrytande grepp för att få saker utförda.