S:t Erik
1023
S:t Erik
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 52
st.erik@frimurarorden.se

S:t Erik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den Vördiga S:t Johannes logen S:t Eriks konstitutorial är daterat den 30 november 1756 och undertecknat av Friherre Carl Fredrich Scheffer.

Sedan detta år har logen arbetat kontinuerligt med regelbundna sammankomster varje år och har mottagit mer än 8000 nya främmande sökanden. Detta ger ett genomsnittligt antagningsantal om ca 30 per år. Det är dock en god marginal till rekordåret 1809 då inte mindre än 77 nya Lärlingar antogs. Logen räknar idag ca 160 medlemmar.

Medlemmarna
Logen blev reguljär genom att ett antal loger slogs samman och sökte patent. I akterna nämns namn som Zellingska logen och Starbus loge. De bröder som då var medlemmar rekryterades i stor utsträckning bland rikets ämbetsmän och borgare. I matrikeln, som finns bevarad från starten, återfinns titlar som kammarskrivare, statssekreterare och jurist varvade med bl a gulddragare och köpmän. Denna sociala hemvist har delvis överlevt ända in i våra dagar. Logen har många medlemmar som representerar det vi idag benämner tjänstemän och företagare av olika slag. Bank och polisväsende liksom tekniker och affärsmän är tillsammans med kyrkan rikt representerade. En ny kår av yngre män inom IT-området har på senare tid också gjort sitt inträde.

Musiken
De som starkast har präglat logen och skapat dess profil sedan århundraden är utan tvekan alla sångare och musiker. Dessa var rikt representerade redan från början. Logens konserttradition föddes redan på 1700-talet då dess bröder som var sångare och musiker konserterade i Riddarhuset till förmån för Frimurarebarnhuset i Stockholm. De årliga konserterna hålls nuförtiden i Stamhusets Riddarsal. Denna form startade i början av 1900-talet och ska förhoppningsvis leva länge än. I syfte att stärka musikverksamheten och att skapa ekonomiska förutsättningar för en uthållig sång- och musikverksamhet av fortsatt hög klass har nu en musikstiftelse bildats. Till denna kan de som vill bidra till S:t Eriks musik lämna sitt stöd. Logen delar årligen ut runt 400 000: - i musikstipendier till unga lovande sångare och musiker. Utdelningen sker vid en stipendiematiné som normalt hålls under senvintern i Riddarsalen.

Vapnet
S:t Eriks vapen utgörs av en typisk 1700-tals målning avbildande ett landskap under gryende himmel. I detta landskap avtecknar sig en gyllene stod mot vilken ett antal frimureriiska symboler lutar sig. Till vänster framför ett buskparti finner den mycket uppmärksamme iakttagaren dels en svart hög hatt, dels en grön kvist. Logens valspråk är "PER ORBEM", vilket kan utläsas som "GENOM VÄRLDEN". 

Ordförande mästare
Efter den förste Ordförande mästaren (OM), Johan Israel Torpadius, har trettiotvå OM:ar installerat sig i S:t Erik, inklusive undertecknad. Det kan noteras att logen under åren 1938 - 1947 hade två OM:ar. Förutom den "ordinarie" OM var vår nuvarande Konungs far, HKH Prins Gustaf Adolf, "OM Ad Honorem" under dessa år. Han var dock inte den första kungliga personen på denna post. Under åren 1849 - 1872 var HKH Prins Frans Gustaf Oscar och HKH Prins Oscar Fredrik logens ordinarie Ordförande mästare.


Dan Lindqwister
Ordförande mästare