S:t Botvid
1104
S:t Botvid
Besöksadress:
Odd Fellows gränd 1
Postadress:
Odd Fellows gränd 1
611 32 NYKÖPING

073-510 07 33
st.botvid@frimurarorden.se

S:t Botvid

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Minnesskrifter

Till brödraföreningens större högtidsdagar har minnesskrifter sammanställts. Den senaste författades av broder Olle Öhrn till föreningens 75-årsjubileum 2006. De första minnesskrifterna framställdes enbart som tryckta häften och finns nu bara som arkivexemplar. Samliga minnesskrifter innehåller därför en resumé över brödraföreningens hela verksamhet fram till den tidpunkt då respektive skrift författades.

Med hjälp av modern teknik har vi skannat in de äldre skrifterna och skapat elektroniska ”faxsimilutgåvor”. Dessa är tyvärr för stora för att publicera på webben (men finns att få via webmastern på CD). Vi har därför OCR-läst de skannade dokumenten och på så vis överfört dem till normala elektroniska dokument som efter korrekturläsning och rättning av läsfel lagrats som PDF-dokument. Dessa dokument är tänka att till innehållet vara exakta kopior av de ursprungliga skrifterna även om något av den grafiska designen gått förlorad. Dessa dokument kan Du ta del av via nedanstående länkar. Märk då, som ovan nämnts, när Du läser dem att tidigare skrifter inte varit allmänt tillgängliga när de senare författats.

S:t Botvid 25 år 1956 (PDF)
S:t Botvid 50 år 1981 (PDF)
S:t Botvid 75 år 2006 (PDF)

Det har visat sig att redan till brödraföreningens 10 resp. 20-årsdag sammanställde sekreteraren en historisk resumé. Dessa skrifter framställdes bara i ett original och har förvarats i föreningens arkiv. Formatet på dessa skrifter var större än dagens och de är skrivna på manuell skrivmaskin med textilfärgband varför de inte kunnat behandlas elektroniskt. Istället kan vi nu visa dem i form av avskrifter som i princip är identiska med originalen. Enda skillnaden är att handrättningar redigerats in i texten. Originalen är skrivna med dubbelt radavstånd men genom att detta minskats till 1½ radavstånd i avskrifterna ryms dess på A4. Även typsnittet är valt så att resultatet blivit så lika originalen som möjligt.

S:t Botvid 10 år 1941 (PDF)
S:t Botvid 20 år 1951 (PDF)

Bilden ovan visar Konungens hyllningstelegram vid föreningens instiftande.

 

Konungens telegram
1/1