S:t Botvid
1104
S:t Botvid
Besöksadress:
Odd Fellows gränd 1
Postadress:
Odd Fellows gränd 1
611 32 NYKÖPING

073-510 07 33
st.botvid@frimurarorden.se

S:t Botvid

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vi har reception

I grad I den 25 september

Bästa botvidsbröder!
 
Inbjudan till loge i grad I den 25 september 2018 kl. 18.30 i Odd Fellowhuset i Nyköping.
 
Vi har glädjen att låta en sökande broder komma innanför våra stängda dörrar.
Kom och var med och upplev en ny broders första steg in i ordensgemenskapen.
 
I samband med receptionen har vi glädjen att hälsa Ordens visitator, R & K, brodern Bengt Bengtsson välkommen till oss i Nyköping.
Det är fem år sedan vi hade nöjet att gästas av visitator med sekreterare så det blir ett trevligt tillfälle att mötas på nytt.
 
Nu, mina bröder, är det viktigt att vi verkligen kommer mangrant och visar upp vår brödraförening från den allra ljusaste sidan.
Jag hoppas verkligen på mycket god anslutning vid denna logen.
 
Efter receptionen serverar vår nya krögare en förrätt samt varmrätt och kaffe till en kostnad av 150:-. Eventuell önskad dryck till mat eller avec betalas enligt taxa direkt till krögaren.
 
Är det så att du behöver hjälp med transport till logen så meddela caritasansvarige brodern Anders Ånestrand detta i samband med att du anmäler ditt deltagande.
Anmälan till broder Anders senast söndag eftermiddag på mejl familjenanestrand@gmail.com.
 
Varmt och broderligen välkommen önskar
Roger Hanson, Ordförande i S:t Botvid.