S:t Ansgar
1083
S:t Ansgar
Vretensvägen 14, Igelsta Gård
152 57 SÖDERTÄLJE

st.ansgar@frimurarorden.se

S:t Ansgar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vad vill vi?

När en ny loge bildas kommer ofelbart frågan upp: Varför en ny loge till?

Orsaken till att vi bildat S:t Johanneslogen S:t Ansgar har flera orsaker utan att rangordna dem inbördes bl a:
- vi hade en stagnation som därigenom kunde avhjälpas
- vi hade våra Ansgarsbröder och ämbetsmän med oss
- vi kunde följa Stormästarens vision
- vi har ett stort upptagningsområde
- vi hade redan konstaterat att det fanns många intresserade sökande
- vi fick ett starkt gensvar från grundläggarna
och efter 16 år var helt enkelt tiden mogen

Hela ”affärsidén” med vår nyinvigda loge är främst att ta tillvara det frimureriska intresse som finns inom vårt vidsträckta område såväl bland våra bröder som hos allmänheten.

S:t Ansgars upptagningsområde sträcker sig från södra delen av Stockholm stad över Örsundsbro, Gnesta, Ösmo och Tyrersö. Inom detta område finns ca 350.000 män i rekryterbar ålder. Vi har idag med våra Johannesbröder, ämbetsmän, grundläggare och de ”gamla” Ansgarsbröderna 124 medlemmar.

När man väl invigt logen är det frestande att sätta sig till ro och räkna med att nu flyter allt som det skall i fortsättningen. Denna tanke skulle vara synnerligen förödande.

Nu gäller att finslipa vår organisation och arbete amed vår ”affärsidé”.

S:T JOHANNESLOGEN S:T ANSGARS MÅLSÄTTNING
- att knyta flera länkar till vår brödrakedja
- att behålla alla våra grundläggare och Ansgarsbröder
- att utveckla logen till en väl fungerande enhet i Storstockholm
- att finslipa genomförandet av sammankomsterna i våra tre grader
- att utbilda våra bröder i Den Konungsliga Konsten (DKK)
- att hjälpa så många behövande innevånare i vårt område som vi mäktar med
- att skaffa lokaler för vår framtida expansion och verksamhet
- att bilda ett komplement till logen för arbete i övriga grader
- att lära oss bröder att leva som vi lär och därigenom bli goda frimurare

Dessa nio mål skall vi arbeta med, vilket säkerligen kommer att kunna sysselsätta oss frimurare i Södertälje under lång tid.

Södertälje 2004-01-25
Torsten Ihrmark
Ordförande Mästare