S:t Ansgar
1083
S:t Ansgar
Vretensvägen 14, Igelsta Gård
151 24 SÖDERTÄLJE

st.ansgar@frimurarorden.se

S:t Ansgar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ekonomi- och valloge med reception den 24 januari

På tisdag den 24 januari med början kl 18:30 genomför vi ekonomi- och valloge med reception i lärlingegraden i vårt Frimurarhus på Igelsta Gård. 

Nu fortsätter logearbetet på det nya året . Det är dags för en viktig loge då vi avslutar 2015 års ekonomi och då vi väljer ämbetsmän för det nya verksamhetsåret.
Efter logen samlas vi till brödramåltiden i den vackra matsalen där vi kan njuta av den trivsamma miljön och de fantastiska salongerna i huset.
Bröder: Kom gärna en stund innan logen börjar och slappna av med bröderna vid baren eller för att besöka vårt bibliotek. De som kommer i god tid före logen kan också inhandla fika och något lätt att bita i. Stunden före logen är ju viktig för att bygga upp den stämningsfulla atmosfären till kvällen.
Glöm inte anmälan till måltiden.  Brödramåltidens kostnad är 160 kr.
Den som behöver specialkost pga allergi kan ange det i mailsvaret till  ceremonimästaren.
Svar senast söndag 22 januari kl 21.00.  OBS det är viktigt med svaren i tid - för planeringen av maten. Det är också viktigt att få in anmälan för alla som avser deltaga i brödramåltiden. 
Svar till e-post: cm.st. ansgar@frimurarorden.se
Med stor förväntan inför en intressant och trivsam logekväll i S.t Ansgars hägn i vårt fina frimurarhus hälsar jag er välkomna
Med Broderliga Hälsningar
Anders Bruse, Ordförande Mästare
 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

 Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se

 


Aktuellt från Svea