Roslagen
1093
Roslagen
Besöksadress:
Nils Ferlins Gränd 3
76130 NORRTÄLJE
Postadress:
Nils Ferlins Gränd 1
76130 NORRTÄLJE

roslagen@frimurarorden.se

Roslagen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimureriet i Norrtälje har under de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Man kan säga att det har skett i tre omgångar. Åren 1895-1999 var brf Roden en ”äkta” brödraförening med allt vad det innebar. Men redan 1995 kom dåvarande OM i S:t Erik, Stockholm, med förslaget att han och hans ämbetsmän skulle kunna genomföra en reception i Rodens lokaler i Norrtälje.

Rodens dåvarande ordförande var inte sen att tacka ja. Redan året därpå, 1996, genomfördes den allra första receptionen i Norrtälje. Arrangemanget blev en succé. Alla var mycket nöjda.
Under åren 1997-1999 upprepades besöken, men nu med två besök per år.

1999 fick ordföranden i Roden mer eller mindre ett uppdrag av dåvarande Stormästarens Prokurator, att efterhöra hos medlemmarna om det fanns intresse för att Roden skulle kunna tänkas bli uppgraderad till deputationsloge. Intresse fanns verkligen och redan ett halvt år senare erhöll vi tillstånd att verka som deputationsloge! Vår egen första reception gick av stapeln i september 2000. Ytterligare en milstolpe i föreningens historia passerades.

Nu var vi inte ”bara” en brödraförening, utan även en deputationsloge, lydande under S:t Erik!
Hösten 2003 beslutades på ett föreningsråd att vi skulle skapa en interimsstyrelse för bildandet av en ny enhet i Norrtälje, alltså en ny loge. Förutsättningen var att brf Roden skulle vara kvar som förening och arbeta i andreasgraderna. Efter några möten med interimsstyrelsen och representanter för provinsiallogens ledning, skickades en ansökan in om att få bilda en ny johannesloge. Det beslutades att logen skulle antaga namnet S:t Johanneslogen Roslagen, detta som en pendang till Roden, vars namn betyder just Roslagen. I oktober 2004 invigdes logen av SFMO Stormästare.

Intresset för Norrtäljefrimureriet har nu ytterligare ökat och vi ser med tillförsikt framtiden an.