Roden
1094
Roden
Besöksadress:
Nils Ferlins Gränd 3
Postadress:
Nils Ferlins Gränd 3
761 24 NORRTÄLJE

0176-188 35
roslagen@frimurarorden.se

Roden

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det var i oktober 1895 som nio frimurare samlades på stadshotellet i Norrtälje och antog stadgar för Norrtälje Frimurare Bröder, vilket förkortades NFB. Syftet var att ge frimurare i trakten tillfälle att samlas och diskutera och studera frimureri utan att behöva besöka en loge i Stockholm. Under de första tio åren fungerade det ungefär som de frimurareklubbar som finns i våra dagar. För att ge sammankomsterna en värdigare prägel beslöt man 1905 att använda samma ceremonier som allmänt brukades inom orden och från och med 1912 hölls sammankomsterna i stadshotellets stora festsal. Inom SFO antogs då särskilda stadgar för brödraföreningar, och sedan 1913 har föreningen arbetat efter de ritualer som gäller över hela landet.

Nästa milstolpe inträffade år 1936 då man hyrde in sig hos Odd Fellow i mer ändamålsenliga logelokaler i stadshotellets annex. 1938 ändrades föreningens namn till brödraföreningen Roden. Vid föreningens 50-årsjubileum 1945 var verksamheten väl konsoliderad och medlemsantalet långsamt stigande. En uppgift som bröderna gemensamt arbetade med under den här tiden var att komplettera och försköna föreningens inventarier. Från detta arbete kan man nog härleda det som vi idag brukar kalla Rodenandan. Många av de vackra och unika föremål vi nu använder i olika ritualer tillverkades under 1940- och 50-talen, och har nu för oss ett mycket högt affektionsvärde.

Rodenandan kom återigen väl till pass när dåvarande styrelse för brödraföreningen vid mitten av 1970-talet beslöt att förvärva de så kallade åhusen från Handelsbankens fastighetsbolag Filia. Husen var då i ett mycket nedgånget skick och dessutom hade det brunnit i stenhuset, vilket vi fortfarande kan se spåren av uppe på vinden. De större ombyggnadsåtgärderna sköttes av byggnadsfirman Diös, men för att hålla kostnaderna nere engagerade sig ett stort antal Rodenbröder i arbetet med snickeri, målning och inredning. Drivande krafter inom föreningen var Olle Carlsson och Jonas Nauclér. Räddningsaktionen var en kulturell välgärning som senare fick beröm av dåvarande länsantikvarien Alf Nordström. Rodenbröderna har således dubbla kulturarv att vårda.

Att gemensamt äga och förvalta en byggnad, som vi dessutom kan vara stolta över för att den är kulturhistoriskt värdefull, har under de gångna åren sedan invigningen 1976 inneburit ytterligare förstärkning av brödrakedjan och naturligtvis även Rodenandan. Som exempel på ombyggnadsprojekt som genomförts under de senaste tio åren och engagerat många bröder kan jag nämna uppflyttning av kontor och arkiv till övre våningen, vindsröjning, hissinstallation, brandlarm, renovering av refektoriet och installation av luftvärmepump.

Under åren 2001-04 var Roden deputationsloge under S:t Erik och genomförde ett antal receptioner i graderna I och II. När S:t Johanneslogen Roslagen invigdes i oktober 2004 innebar det en väsentlig utökning av den frimureriska verksamheten. För att kunna genomföra receptioner i tredje graden krävdes ytterligare en ombyggnad av lokalerna. Under 2008 har Roslagen haft tretton sammankomster och Roden nio, vartill kommer ett antal ämbetsmannamöten och biblioteksaftnar.

Norrtälje i december 2008  /  Åke Widman, O i Roden.