Arbetsordning för vårterminen 2019

Första fördelningens arbetsordning finns att hämta som PDF-fil

Publicerad arbetsordning för 2019 är utformad som flera A4-dokument med komplett kalendarium för vårterminen 2019 samt övrig information såsom notförteckning, adress- och kontaktuppgifter m.m.

Dokumenten ser lite olika ut eftersom gruppering av loger, föreningar och klubbar samt antal sammankomster varierar inbördes.

Arbetsordning för vårterminen 2020 utkommer under december månad.

Indelning

Stamhuset

Ändringstryck 2: Ändring av gradgivelse i loge den 22 maj. Den så kallade Vårlogen genomförs i grad VIII i stället för grad VII.

Stora Landslogen
Svea Provinsialloge
S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan
Den Nordiska Första S:t Johannislogen
S:t Johanneslogen S:t Erik
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik
S:t Johanneslogen la Lumière
S:t Johanneslogen Victory

Hämta arbetsordning för Stamhuset, klicka här ›››
Att observera: Utskrift sker på en sida.

Stockholms län (utom Stamhuset)

S.t Andreaslogen De Två Nycklar
S:t Johanneslogen S:t Ansgar
S:t Johanneslogen Mälarporten
Brödraföreningen Saltsjön
Frimurarklubben Portalen
S:t Johanneslogen Roslagen
Brödraföreningen Kristineberg
Brödraföreningen Roden
Brödraföreningen Attundaland
Brödraföreningen Gustaf Dalén
Brödraföreningen S:t Per
Kapitelklubben Uppsvearna (ingen ord. verksamhet planerad under 2019)
Frimurarklubben Waxholm

Hämta arbetsordning för Stockholms län (utom Stamhuset), klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län

S:t Johanneslogen S:t Nicolaus
Brödraföreningen Petrus de Dacia
Mälardalens Stewardsloge
S:t Andreaslogen S:t Eskil
S:t Johanneslogen Södermanland
Brödraföreningen S:t Botvid
Brödraföreningen Olaus Petri
Brödraföreningen Södermanlands Grip
S:t Andreaslogen S:t David
S:t Johanneslogen Västmanland
Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl
Brödraföreningen Sala Frimurarebröder

Hämta arbetsordning för Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Uppsala och Gävleborgs län

Ändringstryck 1: Rättning av grad och ort har gjorts för  Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i mars och i april månad.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
S:t Andreaslogen S:t Laurentius
S:t Johanneslogen Stenbocken
S:t Johanneslogen Hoppet (Ny loge)
Kapitelbrödraföreningen Vidar
Frimurarklubben S:t Ilian
Frimurarklubben Samuel af Ugglas
S:t Andreaslogen Gevalia
S:t Johanneslogen Polstjernan
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Brödraföreningen Nordliga Kronan
Västra Gästriklands Frimurareklubb

Hämta arbetsordning för Uppsala och Gävleborgs län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Fullständig arbetsordning

Hämta hela arbetsordningen för vårterminen 2019, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Information från Första fördelningen
1/9