Arbetsordning för höstterminen 2018

Första fördelningens arbetsordning finns att hämta som PDF-fil

Publicerad arbetsordning för 2018 är utformad som flera A4-dokument med komplett kalendarium för höstterminen 2018 samt övrig information såsom notförteckning, adress- och kontaktuppgifter m.m.

Dokumenten ser lite olika ut eftersom gruppering av loger, föreningar och klubbar samt antal sammankomster varierar inbördes.

Arbetsordning för vårterminen 2019 utkommer under december månad.

Ändringstryck 1: Innehåller ett tillägg i arbetsordningen för Stamhuset.
SJL Adolf Fredrik genomför  ritualgenomgång i grad III den 21 augusti.

Indelning

Stamhuset
Stora Landslogen
Svea Provinsialloge
S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan
Den Nordiska Första S:t Johannislogen
S:t Johanneslogen S:t Erik
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik
S:t Johanneslogen la Lumière
S:t Johanneslogen Victory

Hämta arbetsordning för Stamhuset, klicka här ›››
Att observera: Utskrift sker på en sida.

Stockholms län (utom Stamhuset)
S.t Andreaslogen De Två Nycklar
S:t Johanneslogen S:t Ansgar
S:t Johanneslogen Mälarporten
Brödraföreningen Saltsjön
Frimurarklubben Portalen
S:t Johanneslogen Roslagen
Brödraföreningen Kristineberg
Brödraföreningen Roden
Brödraföreningen Attundaland
Brödraföreningen Gustaf Dalén
Brödraföreningen S:t Per
Kapitelklubben Uppsvearna
Frimurarklubben Waxholm

Hämta arbetsordning för Stockholms län (utom Stamhuset), klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län
S:t Johanneslogen S:t Nicolaus
Brödraföreningen Petrus de Dacia
Mälardalens Stewardsloge
S:t Andreaslogen S:t Eskil
S:t Johanneslogen Södermanland
Brödraföreningen S:t Botvid
Brödraföreningen Olaus Petri
Brödraföreningen Södermanlands Grip
S:t Andreaslogen S:t David
S:t Johanneslogen Västmanland
Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl
Brödraföreningen Sala Frimurarebröder

Hämta arbetsordning för Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Uppsala och Gävleborgs län
Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
S:t Andreaslogen S:t Laurentius
S:t Johanneslogen Stenbocken
Kapitelbrödraföreningen Vidar
Frimurarklubben S:t Ilian
Frimurarklubben Samuel af Ugglas
S:t Andreaslogen Gevalia
S:t Johanneslogen Polstjernan
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Brödraföreningen Nordliga Kronan
Västra Gästriklands Frimurareklubb
Frimurarklubben Capella

Hämta arbetsordning för Uppsala och Gävleborgs län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Fullständig arbetsordning

Hämta hela arbetsordningen för höstterminen 2018, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

arbetsordning_2018_sida_1
1/8