Arbetsordning 2018

Första fördelningens arbetsordning finns att hämta som PDF-fil

Publicerad arbetsordning för 2018 är utformad som flera A4-dokument med komplett kalendarium för vårterminen 2018 samt övrig information såsom notförteckning, adress- och kontaktuppgifter m.m.

Dokumenten ser lite olika ut eftersom gruppering av loger, föreningar och klubbar samt antal sammankomster varierar inbördes.

Arbetsordning för höstterminen 2018 utkommer under juni månad.

Indelning

Stamhuset
Stora Landslogen
Svea Provinsialloge
S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan
Den Nordiska Första S:t Johannislogen
S:t Johanneslogen S:t Erik
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik
S:t Johanneslogen la Lumière
S:t Johanneslogen Victory

Hämta arbetsordning för Stamhuset, klicka här ›››
Att observera: Utskrift sker på en sida.

Stockholms län (utom Stamhuset)
S.t Andreaslogen De Två Nycklar
S:t Johanneslogen S:t Ansgar
S:t Johanneslogen Mälarporten
Brödraföreningen Saltsjön
Frimurarklubben Portalen
S:t Johanneslogen Roslagen
Brödraföreningen Kristineberg
Brödraföreningen Roden
Brödraföreningen Attundaland
Brödraföreningen Gustaf Dalén
Brödraföreningen S:t Per
Kapitelklubben Uppsvearna
Frimurarklubben Waxholm

Hämta arbetsordning för Stockholms län (utom Stamhuset), klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län
S:t Johanneslogen S:t Nicolaus
Brödraföreningen Petrus de Dacia
Mälardalens Stewardsloge
S:t Andreaslogen S:t Eskil
S:t Johanneslogen Södermanland
Brödraföreningen S:t Botvid
Brödraföreningen Olaus Petri
Brödraföreningen Södermanlands Grip
S:t Andreaslogen S:t David
S:t Johanneslogen Västmanland
Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl
Brödraföreningen Sala Frimurarebröder

Hämta arbetsordning för Gotlands- Södermanlands- och Västmanlands län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Uppsala och Gävleborgs län
Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
S:t Andreaslogen S:t Laurentius
S:t Johanneslogen Stenbocken
Kapitelbrödraföreningen Vidar
Frimurarklubben S:t Ilian
Frimurarklubben Samuel af Ugglas
S:t Andreaslogen Gevalia
S:t Johanneslogen Polstjernan
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Brödraföreningen Nordliga Kronan
Västra Gästriklands Frimurareklubb
Frimurarklubben Capella

Hämta arbetsordning för Uppsala och Gävleborgs län, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Fullständig arbetsordning

Hämta hela arbetsordningen för vårterminen 2018, klicka här ›››
Att observera: Välj skriv ut på båda sidor av pappret.

Arbetsordning 2018
1/8