Petrus de Dacia
1044
Petrus de Dacia
Besöksadress:
Smedjegatan 17
Postadress:
Smedjegatan 17
621 55 VISBY

0498-21 05 48
petrus.de.dacia@frimurarorden.se

Petrus de Dacia

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Historik
Under fadderskap av S:t Andreaslogen Den Nordiska Cirkeln och med VSM Gustaf V gillande, instiftade 61 gotländska frimurare den 24 april 1930 Föreningen Gotlands Andreasbröder, GAV (där V betecknar "i Visby"). Knytningen till moderlogen S:t Johanneslogen S:t Nicolaus markerades av att sju av föreningens åtta första ämbetsmän tillika var ämbetsmän i S:t Nicolaus.
Under 1970-talet växte intresset för föreningsverksamheten så mycket, att denna knytning av praktiska skäl inte kunde bibehållas. Det ansågs inte heller önskvärt av Ordens högsta ledning. Samtidigt började man att fundera på att ombilda föreningen till en Andreasloge, något som Visitator á latere hade inspirerat till. Föreningen fann dock, att underlaget på Gotland var för litet för en sådan lösning skulle bli ekonomiskt möjlig. I stället föreslog den en utökning av verksamheten till kapitelgraderna. Det beviljades i tre omgångar, 1982 för grad VII och VIII, 1988 för grad IX och 1991 för grad X. Med denna utökning blev det gamla namnet missvisande och på föreningens förslag godkändes 1983 det nya namnet Brödraföreningen Petrus de Dacia.

Namnsymbolik
Föreningen verkar i samma lokaler som S:t Johanneslogen. Den har tagit sitt namn efter S:t Nicolaus ruin, som ligger i direkt anslutning till logeträdgården. Ruinen var ursprungligen ett dominikanerkonvent, grundat 1227.
I detta blev gotlänningen Petrus de Dacia (”Peter från Norden”) antagen som predikarbroder i mitten av 1200- talet samt utnämdes till prior 1286. Han gjorde långa studieresor och kom då i kontakt med mysterierna kring en beginernunna. Han skrev hennes biografi "Om den saliga jungfrun Kristina av Stommeln". Den har i litteraturhistorien givit honom hederstiteln "Sveriges första författare". En av föreningens stiftare, Friedrich Mehler, inspirerades av denna bok och komponerade musikspelet "Petrus de Dacia", vilket blev riksbekant och uppfördes under flera decennier i S:t Nicolaus ruin. Genom att välja namnet Petrus de Dacia fick föreningen således nära anknytning både till sin moderloge, till en av sina stiftare och till sin vackra, symbolrika miljö.

Medlemmar
Från början utgjordes föreningens medlemmar nästan uteslutande av Bröder vilka inlett sin frimurarevandring i S:t Johanneslogen S:t Nicolaus. Dessa utgör av naturliga skäl fortfarande ett dominerande inslag i föreningen. Under decennier, särskilt sedan kapitelgraderna tillkommit, har emellertid flera Bröder från fastlandet anslutit sig. Det är oftast Bröder, som har ett känslomässigt förhållande till Gotland och i synnerhet till den unika miljö i vilken det gotländska frimureriet verkar. För närvarande har föreningen 128 medlemmar.

Vapnet
Föreningen Gotlands Andreasbröder i Visby hade inget vapen. När den ombildades till Brödraföreningen Petrus de Dacia, uppmanades denna att föreslå ett sådant. Anknytningen till det gamla dominikanerkonventet S:t Nicolaus och dess prior Petrus de Dacia inspirerade föreningen att välja dominikanernas vapen som förebild.

Enligt legenden hade Dominikus´ moder drömt om en hund, som bar en brinnande fackla i munnen. Hon tolkade detta som att den som väntade skulle komma att sprida sanningens ljus. Detta passar väl i frimurarsymboliken. Föreningens vapen godkändes 1985. Blasoneringen är: På gyllene fält en svart bakåtblickande hund med röd beväring bärande en svart, brinnande fackla i munnen. I fältets övre högra hörn ett frimurarkors. Till valspråk valde föreningen "Sanning och tro". Detta har syftning på dominikanerfilosofen Thomas av Aqvinos tes, att tron icke kan stå i motsatsförhållande till vetenskapen, som ju utforskar Guds skapelse. Denne store filosof var samtida med Petrus de Dacia, som 1270 bör ha åhört Thomas föreläsningar i Paris.

petrus_de_dacia_sigill
1/1