Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimurarsamhället Södertörn

Vad är det?

Fastigheten Igelsta Gård är helt ett brödernas verk. Frimurare på Södertörn förvärvade den rivningsfärdiga fastigheten av Södertälje kommun och har förvandlat detta till ett underbart hus för frimurerisk verksamhet. Frimurarbröderna äger fastigheten via fastighetsbolaget Birkaporten AB. 

På Igelsta gård verkar Sankt Johanneslogerna Mälarporten och Sankt Ansgar. Dessutom bedriver Frimurarklubben Portalen verksamhet under Sankt Ansgar. Under 2014 kommer Sankt Andreaslogen De Två Nycklar att flytta sin verksamhet hem till Igelsta Gård.

För att kunna säkerställa Igelsta Gårds framtid har de arbetande logerna tillsammans med Birkaporten bildat Frimurarsamhället Södertörn. Det är en övergripande förening där respektive verksamhets Ordförande mästare/Ordförande samt representant för Birkaporten AB ingår. Där sker en samordning av alla de övergripande och gemensamma verksamheter som äger rum på och kring Igelsta Gård.

Allt detta för en stark utveckling av den frimureriska verksamheten i de södra delarna av Stockholm län. 

Igelsta Gård
1/1