Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Din port till framtiden

Vad finner du hos oss i Mälarporten?

Din port till framtiden, vad kan nu det betyda?

Genom att bli Frimurare träder du in i en verksamhet som funnits i Sverige sedan 1735. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning och ger dig tillfällen att fundera över dig själv och de eviga frågorna: Vem? Vartifrån? och Varthädan?

Sankt Johanneslogen Mälarporten är en ung loge. Vi bildades den 10 november 2012 och arbetar på Igelsta Gård, vårt eget frimurarhus i Östertälje, där vi verkar tillsamman med Sankt Johanneslogen S:t Ansgar. 

Vi är en liten loge som strävar mot 50 medlemmar där vi med värme och glädje arbetar tillsammans. Med stil och stringens i logearbetet skapar vi en minnesvård upplevelse, låter bröderna växa och ger alla förutsättning att finna just sin plats i vår frimureriska verksamhet. Vårt underbara Igelsta Gård ger oss möjlighet att utveckla en stark brödragemenskap. Stärkta av traditionen går vi med tillförsikt mot framtiden.

När du öppnar en dörr får du möjlighet att träda in någonstans, hos en vän, en främling, en fiende, till..........

Hos oss finner du porten, Din port, till Din framtid.

 

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till om.mpn@frimurarorden.se så diskuterar vi vidare.

Ulph Lundgren

Ordförande mästare

OM lägger ut texten
1/1