Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlingeloge med instruktion den 14 december

SJL Mälarporten inbjuder samtlige bröder till instruktionsloge torsdagen den 14 december klockan 18:30 i lärlingsgraden i vårt  fina och varma frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

Bröderna erhålla Instruktion rörande Recepientens behandling inom och utom logesal 
Föredragande är Broder Lennart Andersson, AIB, MPN
Bröder ämbetsmän som ännu icke hunnit bliva installerade i sitt ämbetet torde här finna god möjlighet.

Val av nya stadgar skall ske.
SVEA Provinsialloge har utfärdat justerade stadgar för samtliga Johannesloger inom Första Fördelningen.
Dessa nya stadgar gällande SJL Mälarportens kommer att
förevisas, föredragas samt adresseras till logens val vid denna sammankomst.

Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i Igelstas vackra matsal.
Logen leds av OM Ulph Lundgren

Anmälan om deltagande vid måltid sker via logens hemsida eller via
cm.mpn@frimurarorden.se. 
Ämbetsmännen anmäler sig till CM på sedvanligt sätt.
 
Varmt och Broderligen Välkommen!
Ulph Lundgren
Ordförande Mästare


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se

 


Aktuellt från Svea