Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Loge i grad I 24/8

SJL Mälarporten inbjuder samtlige bröder till höstens första loge med reception i grad I i vårt frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i den vackra matsalen.

Anmälan om deltagande vid måltid sker via logens hemsida eller via cm.mpn@frimurarorden.se
senast tisdag 2017-08-22.

Varmt och broderligen välkommen!
Rickard Svanborg, ACM

 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se