Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Mästareloge 15 februari

SJL Mälarporten inbjuder till  mästareloge torsdagen den 15 februari 2018 klockan 18:30   med reception i grad III, Mästaregraden, i vårt frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i Igelstas vackra matsal.
Logen leds av FDM Joakim Graffner.
Anmälan om deltagande vid måltid sker till 
cm.mpn@frimurarorden.se senast tisdagen den 13 februari. 
Ämbetsmännen anmäler sig på sedvanligt sätt.
Varmt och Broderligen Välkommen
Joakim Graffner, FDM
 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se

 


Aktuellt från Svea