Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Mästareloge 19 oktober

SJL Mälarporten inbjuder till loge med reception i grad III torsdagen den 19 oktober 2017 klockan 18:30 i vårt frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i Igelstas vackra matsal.
Logen leds av OM Ulph Lundgren
Anmälan om deltagande vid måltid sker till cm.mpn@frimurarorden.se
senast tisdagen den 17 oktober. 2017-10-17
Ämbetsmännen anmäler sig på sedvanligt sätt.
Varmt och Broderligen Välkommen
Ulph Lundgren, OM


 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se

 


Aktuellt från Svea