Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Mästareloge 8 juni

SJL Mälarporten inbjuder till vårens sista loge torsdagen den 8 juni 2017 klockan 18:30   med reception i mästaregraden i vårt frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i Igelstas vackra matsal.
Logen leds av FDM Joakim Graffner

Anmälan om deltagande vid måltid sker till cm.mpn@frimurarorden.se
senast tisdagen den 6 juni. 
Ämbetsmännen anmäler sig på sedvanligt sätt.

Varmt och Broderligen Välkommen 
Joakim Graffner, FDM
 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se

 


Aktuellt från Svea