Mälardalens Stewardsloge
1058
Mälardalens Stewardsloge
Strandgatan 18
633 43 ESKILSTUNA

malardalens.stewardsloge@frimurarorden.se

Mälardalens Stewardsloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Om Mälardalens Stewardsloge

Logen arbetar i kapitelgraderna VII och VIII och recipierar bröder till dessa grader som bor inom Södermanland och Västmanland. Litet förenklat kan man säga att Mälardalens Stewardsloge utgör en filial för provinsiallogen SVEA inom detta geografiska område och då det gäller dessa två grader. Stewardsloger har dock funnits tidigare inom det svenska frimureriet. Ett flertal av de nuvarande provinsiallogerna har en gång varit stewardsloger.