Mälardalens Stewardsloge
1058
Mälardalens Stewardsloge
Strandgatan 18
633 43 ESKILSTUNA

malardalens.stewardsloge@frimurarorden.se

Mälardalens Stewardsloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Mälardalens Stewardsloge är en kapitelloge där bröder boende huvudsakligen i Södermanland och Västmanland kan utnämnas till och recipiera i graderna VII och VIII.

Kapitellogen är inte någon provinsialloge utan lyder under Provinsiallogen SVEA i Första Fördelningen. Det rituella innehållet i logen motsvarar dock provinsiallogens i de aktuella graderna. Mälardalens Stewardsloge kan erbjuda en småskalig kapitelloge där sammanhållningen bröderna emellan är stor.

Logen invigdes som Stewardsloge av andra ordningen den 30 september 2000. Med det menades rätten att recipiera i grad VII. År 2005 upphöjdes logen till Stewardsloge av första ordningen och gavs därmed tillstånd att också recipiera i grad VIII.

Logen har under augusti-april en sammankomst i respektive grad VII och VIII. Sammankomsterna sker i Frimurarhuset i Eskilstuna där logen har sitt säte och hemort. Högtidsdag är sista lördagen i augusti.

Logen är hitintills den enda Stewardslogen i Sverige men har en motsvarighet i Vasa i Finland där Österbottens Stewardsloge finns, som dock är något yngre än Mälardalens Stewardsloge.