Mälardalens Stewardsloge
1058
Mälardalens Stewardsloge
Strandgatan 18
633 43 ESKILSTUNA

malardalens.stewardsloge@frimurarorden.se

Mälardalens Stewardsloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtigsdag 2018

Inbjudan till vår Högtidsdag

INBJUDAN
 
MÄLARDALENS STEWARDSLOGE

har härmed äran att inbjuda
 
SAMTLIGA BRÖDER AV GRAD VII OCH HÖGRE
 
att med sin närvaro hedra logen vid dess
 
HÖGTIDSDAG
 
Lördagen den 25 augusti 2018
 
samt att deltaga i den efterföljande måltiden
till en kostnad av 380 kronor inkluderande
tre rätters måltid med öl/vatten och vin, kaffe.
 
Klädsel:
Frack med svart väst eller mörk kostym.
 
Bertil P Larsson
FCM
 
Anmälan senast den 18 aug. 2018
Till FCM på mail; bertil.larsson4611@gmail.com

 
Måltidskostnad betalas senast den 18 aug till
Mälardalens Stewardsloges bankgirokonto 479-8799.
Märk inbetalning med ”HD 2018 och namn”.
 
Obs! Vid behov av annan kost, meddela även detta vid anmälan:
Bertil P Larsson
Östra Tunagatan 3
632 27 Eskilstuna
 
Högtiden inleds med mässa i Kloster kyrka kl. 11.30
                    Högtidslogen inleds i Ordenssalen kl. 13.00.
 


Sommarbrev 2018

Kapitelbroder!
Ännu en termin av frimurarverksamheten är till ända! Vårterminen övergår i sommar och ledighet ifrån logearbete och logebesök! Förvisso finns det loger som fortfarande har verksamhet även under sommaren och jag uppmanar dig att besöka dem!
 
För egen del är det ytterligare arbete som gäller, vilket avslutas (?) med ett ämbetsmannamöte och –middag. För ämbetsmännens arbete är så viktigt!
 
Vad vore en loge utan ämbetsmän – ämbetsmän som kan sin sak och genomför den kunnigt. Tack böder ämbetsmän! Men – vad vore en loge utan besökande bröder; bröder som deltar i logearbetet och för fram recipienterna genom sin närvaro och genom att delta i den gradbundna verksamheten.
 
Vad vore en loge utan recipienter! Utan recipienter att följa genom ritualerna, för att själv kunna minnas de egna stegen. Vad vore recipienter, och en loge, utan sina faddrar! Att vara fadder är givande och även spännande! Ja, du förstår vad jag menar!
 
Så, min broder! Ge dig själv uppdraget att hitta någon att vara fadder till!
 
Vad vore en loge utan den efterföljande måltiden! Den välsmakande måltiden som broder Bengt hos oss ser till att vi får. En måltid också med goda samtal i bröders vänskap, ofta med musik som förhöjer stämningen.  
 
Ett annat uppdrag vi ger oss själva är att tänka på bröder vi inte sett på länge. Det kanske räcker med ett telefonsamtal. Eller varför inte köpa några bullar och hälsa på brodern!
 
Du skall ha en skön sommar! Det heter ju att ”ladda batterierna” och det är väl det sommaren gör för oss. Glädjen att se växtligheten, att se fåglar, fjärilar, bin och humlor! Glädjen att känna värmen och de ljusa dagarna!
 
Ha en skön sommar!
 
Stig Sandin
Ordförande mästare
Mälardalens Stewardsloge
 


Information

Om Mälardalens Stewardsloge

Frimurarbroder!
Eskilstuna är säte för Mälardalens Stewardsloge. Frimurarverksamhet i Eskilstuna har funnits i ordnade former sedan 1883 då SJL Södermanland stiftades.  Vårt vackra frimurarhus på Strandvägen byggdes för verksamheten och invigdes den 17 september 1958.
2015 kunde Stewardslogen fira 15 år, varav 10 år som sådan loge av första ordningen! En Stewardsloge av första ordningen verkar och recipierar i graderna VII och VIII.
I Eskilstuna grundandes 1771 Eskilstuna Fristad som Sveriges första och enda fristad. I fristaden kunde småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling fritt få bedriva sin verksamhet oberoende av skråtillhörighet. Visst känns det igen i annat, nära sammanhang, eller hur!  Fristad innebar också skattebefrielse. Under 1800-talet växte Eskilstuna som industristad, mycket tack vare fristaden.
Intressant i sammanhanget fristad är att det har återuppstått i betydelsen ge en förföljd kulturpersonlighet skydd under två år. En förföljd författare eller konstnär t ex får en fristad, så han eller hon kan fortsätta sin verksamhet. Även det har Eskilstuna skrivit avtal om och är med i det internationella programmet.
Frimurarbroder – du är broderligen välkommen till vår frimurarverksamhet i Eskilstuna och Mälardalens Stewardsloge!


Aktuellt från Svea