la Lumière
1063
la Lumière
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

lalumiere@frimurarorden.se

la Lumière

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Är du intresserad av att bli frimurare i S:t Johanneslogen la Lumière?

Under logens första fem verksamhetsår hade ett 80-tal intresseanmälningar från Internet strömmat in till logen. En välfungerande praxis utvecklades därför, där vårt mål inte är att avvisa den som visar ett ärligt intresse utan att granska vad han söker och om detta finns inom vår Orden. Ett antal möten och samtal krävs därför för att dels informera den sökande om vad Orden är och inte är, dels bedöma om den sökande kommer att trivas och finna det han hoppas. Av de ca 25 bröder som recipierat och som sökt från Internet under de första åren har majoriteten funnit sig väl tillrätta och många är idag hängivna ämbetsmän i logen.

Att bli frimurare innebär att engagera sig i en livslång resa in i det egna jaget. Vägen utstakas av uråldriga ritualer och varm gemenskap som är ämnade att göra oss alla till tryggare och ödmjukare individer. Den som icke rädes att ge sig ut på en sådan resa uppmanas att bulta på porten till S:t Johanneslogen la Lumière.


La Lumière riktar både blicken mot 1700-talet, då vår Orden skapades, och mot framtiden. Från historien hämtas inspiration och kunskap så att logearbetet genomförs med den stringens och kraft som ritualen kräver för att rätt kunna verka på oss nutidsmänniskor. I allt övrigt arbetar logen med den moderna tekniken, bland annat genom att all information mellan bröderna sker via e-post och att Logen har eget Internetnätverk så att bröder varje vecka ges information om kommande händelser i logen och i seminarierna.
La Lumière tror att regelbundna samtal och diskussioner kring frimureri är lika viktiga som logesammankomster och har därför infört en seminarieverksamhet där varje broder ges möjlighet att reflektera kring sina upplevelser. La Lumière delar 1700-talets starka övertygelse om att samtal och samvaro mellan människor leder till jämlikhet och broderskap. Olika yrken, bakgrund och intressen ses därmed inte längre som skiljande barriärer utan som bas för en berikande samvaro.


La Lumière anser att ett aktivt deltagande är enda vägen för att nå ett rikt frimureriskt liv. Logen kräver därför att du deltar i minst en loge och ett seminarium i månaden, båda förlagda till måndagar, samt att du under seminarierna är beredd att berätta om dina tankar och upplevelser. Om din arbetssituation och ditt familjeliv tillåter detta engagemang uppmanar du dina faddrar att lämna in ansökan. Logen kommer då att utse två logevärdar som i ett samtal med dig diskuterar vad de har fått ut av frimureriet. Du får då ännu en möjlighet att bedöma om det som la Lumière har att erbjuda passar just dig.


Innan du bultar på vår port skall du noga ha tänkt igenom varför du vill bli frimurare och om du är beredd att ställa upp på de krav som ställs på var och en som vill bli medlem. La Lumière kräver inga förkunskaper men ett engagemang, en vilja att söka kunskap och en nyfikenhet på livets djupare hemligheter. Vill du slå följe med oss på vår vandring efter ljuset?

Stockholm den 20 december 2007

Ulf Lindgren
Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen la Lumière