la Lumière
1063
la Lumière
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

lalumiere@frimurarorden.se

la Lumière

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ekonomi och logestorlek

La Lumière tillämpar en mycket stram ekonomisk profil. Logen tillåter minsta möjliga utgifter vilket gjort att medlemsavgiften kan hållas låg, år 2017 på 2500 kronor. Endast hyreskostnader, utgifter för stearinljus, papper, färgpatroner och diverse administrationskostnader tillåts tynga budgeten. De föremål som används i samband med logeverksamhet har antingen skänkts av ämbetsmännen, donatorer eller lånas ut av de äldre logerna, vilket gör att logen sluppit göra dyra initialinvesteringar. Representationen inskränker sig till OM:s besök i andra loger under deras HD. Ingen subvention förekommer av brödramåltiden, vare sig för logens egna bröder eller för ämbetsmän. All korrespondens med medlemmar sker via e-post.

La Lumière recipierar mellan 16-18 nya lärlingar varje år. Ett lika stort antal befordras årligen till St Andreaslogerna i Stamhuset. Det gör att logen sedan länge har haft en stabil och låg nivå av medlemmar, vilket den ursprungliga programförklaringen satte som mål. I framtiden bör lika många mästarbröder befordras till Andreasloge som nya bröder tas in som lärlingar. Bidraget till Stamhuset för dess driftskostnader uppgår till dryga 30 000 kronor per år, något som i nuläget är fullt hanterbart.

Logen samlar varje år in ca 25 000 kronor som skänks till Stadsmissionens projekt Mötesplats, en samlingspunkt på Södermalm för hemlösa och rotlösa ungdomar.