Kristineberg
1024
Kristineberg
Besöksadress:
Restaurant Linta Gårds väg 5
168 74 BROMMA
Postadress:
c/o T. Bergqvist, Björnbo 39 lgh 1201
181 46 LIDINGÖ

kristineberg@frimurarorden.se

Kristineberg

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Kristineberg är eller borde vara ett mycket välkänt namn för frimurarebröder enär det på sin tid var den plats där Frimurarebarnhuset i Stockholm från 1867 till 1930 bedrev sin gagneliga verksamhet. Efter diverse ägarbyten kom Kristineberg senare att hysa Kristinebergs gymnasium restaurangskola. Under ett antal år (elevernas lagade mat måste ju ätas), lunchade ett antal Bröder, många med anknytning till skolväsendet, i den till matsal omvandlade skolaulan. Kretsen utvidgades efter hand med ett flertal Bröder ur andra yrken och dicipliner.

Fram till 1980 hade i Stockholm verkat två Johannesloger, en Andreasloge samt Stora Landslogen som egentligen var en märklig hybrid mellan en Provinsialloge och en Ordensledning. Inga nya loger e.d. hade skapats vilket medförde att dessa enheter var stora, ofta ganska opersonliga klumpar. Den önskade brodersgemenskapen var mycket svår att känna och den personliga kontakten svår att upparbeta. En uttalad önskan från Ordensledningen att skapa mindre enheter hade framförts och manifesterats i skapandet av Brödraföreningen Saltsjöbaden 1982. Samma år upptogs frågan om bildandet av en Brödraförening i västra förorterna vid en lunch och anslutningen för detta var synnerligen god. Efter alla de förberedelser som var nödvändiga, såväl adminstrativt som materiellt, bildades Brödraföreningen Kristineberg och invigdes 7 oktober 1982 av SMP Gustaf Piehl.

Det som var så fantastiskt med Kristineberg var att sammanträdeslokalen under de första åren var just den lokal som under barnhustiden varit skolans aula eller samlingssal. Från ett flertal foton och ritningar hade jag under min tidiga frimurarebana sett denna skola med denna aula och den förnämliga orgel som där införskaffats, och nu fick vi med en välbehagsrysning och ljudet av historiens vingslag uppleva att få utöva DKK återigen i denna sal. En särdeles speciell känsla.

Föreningen tvingades genom restaurangskolans nedläggning i skiftet 89/ 90 till lokalbyte och förlade sina möten till en lokal i Spånga centrum. Utomordentligt lämplig för vårt ändamål och med restaurationsmöjligheter, men med den stora nackdelen att den visade sig ligga för långt ut från staden. Besöksfrekvensen sjönk markant.

Så 1999 böt föreningen för tredje gången mötesplats och ordinarie möteslokal blev då och är alltjämt en konferanslokal med tillhörande förrådsutrymme i Scandic Hotel, Bromma. Lokalen är långt ifrån idealisk men acceptabel. Restaurationen i samma hotel fungerar utmärkt. Och kommunikationerna är excellenta. Men, lokalfrågan är alltjämt brännande och olöst.

Under de gångna 24 åren har, utan att här någon namneligen nämnts, ett stort antal Bröder på olika sätt nedlagt ett otroligt arbete för Föreningens bästa. Medlemmarnas tacksamhet är naturligtvis oerhört stor, men vi hänvisar här läsaren till specificerade data i den år 2002 utgivna 20-års jubileumsskriften.