Kristineberg
1024
Kristineberg
Besöksadress:
Restaurant Linta Gårds väg 5
168 74 BROMMA
Postadress:
c/o T. Bergqvist, Björnbo 39 lgh 1201
181 46 LIDINGÖ

kristineberg@frimurarorden.se

Kristineberg

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Föredrag

För kommande föredrag klicka på "Aktuellt i Kristineberg" i vänsterkanten.

 

Tidigare program


Ronnie Bäck, X, TDM NC, talade om ”Från mästare till mästare – vägen genom symbolerna” i grad VI torsdagen den 25 oktober 2018.
______

Högtidsdagen ägde rum söndagen den 7 oktober 2018.
______

Robert Carleson, X talade om ”Hur vårt frimureri blev ryskt – och tvärt om – om det ryska och svenska frimureriets gemensamma källor, och hur hertig Carl lyft fram dem i våra ritualer.” i grad I torsdagen den 13 september 2018.
______

Friluftsgudstjänst på Kärsön med kontraktsprost Torbjörn Gustavsson ägde rum söndagen den 3 juni 2018. Det hela avslutades med kaffe och smörgås på Kärsögården.
______

Ulf Lindgren, fOM i la Lumière, talade om ”Hur kan lärlingegraden göra oss till bättre människor?” i grad I tisdagen den 15 maj 2018.
______

Nils Billing, X berättade om ”Den fornegyptiska graven – en vandring genom återfödelsens rum.” torsdagen den 19 april 2018 i grad VI.
______

Musikafton med middag för vänner och respektive.
Musik och sång av Kjell Fernström och Isabella Lundgren lördagen den 7 april 2018 kl 17.
______

Stefan Schierbeck, Förste Talman i Nordiska Cirkeln talade om ”Hur Hertig Karl har utvecklat grad IV-V.” torsdagen den 22 mars 2018 i grad IV-V.
______

Bo Santell, fO HC talade om ”En frimurarpoet i förvandling.” i grad I tisdagen den 6 februari 2018.
______

Christian Storck, fOM i la Lumière talade om ”En skenbart vacker grad? – Om dualismen i grad II.” i grad II tisdagen den 16 januari 2018.

______   2017   ______

Bo Lindquist X, OHT, PBF och L SFBS talade om ”Frimureri i brytningstid – Om gemenskap och dygd” vid Julsammankomsten i grad I torsdagen den 7 december 2017.
______

Tommy Westlund, fDM i S:t Erik talade om ”Hertig Carl och de sju alkemiska operationerna” i grad IV-V torsdagen den 16 november 2017.
______

Lars Ljungberg, fOM i Västmanland talade om ”Vishetens Grad” i grad VI torsdagen den 26 oktober 2017.
______

Högtidsdagen ägde rum söndagen den 1 oktober 2017.
______

Dan Molander, fOM i Victory talade om ”Hur får den Konungsliga Konsten plats i den allmänna världen?” i grad I torsdagen den 7 sept 2017.
______

Gudstjänst i Famnens kyrka vid Brommaplan med kontraktsprost Torbjörn Gustavsson söndagen den 4 juni 2017. Bleckblåsare från Tyska kyrkans Bäserey medverkade. Det hela avslutades med kaffe och smörgås.
______

Jan Resby, fOM i AF talade om "De tre stegen" i grad I, torsdagen den 11 maj 2017.
______

Jesper Högström, DM i Glindrande Stiernan talade om ”Vad man söker och vad man finner” i grad VI torsdagen den 20 april 2017.
______

Vår talman Dag Bengtsson talade om ”Det oförgängliga trädet” i grad IV-V torsdagen den 23 mars 2017.
______

Vår FFBB Torbjörn Gustavsson med föredraget ”Uppmärksamhetens pris - vad lärlingebröder i alla grader bör veta och känna” i grad I torsdagen den 2 mars 2017.
______

BB i Victory Hans Prag med fördraget ”Frågorna, svaren och vandringarna i grad III” torsdagen den 9 februari 2017.
______

Kaj Gustafsson, fSH, R&K – ”Några tankar om medbrodersgraden”
i grad II torsdagen den 19 januari 2017.

______   2016   ______

Julsammankomst med föredrag av ÖAÖB Ulf Åsén med titeln ”Hur resorna utvecklats”  i grad I torsdagen den 8 december 2016.
______

FT i GS Lars Nyman talade om ”De fem byggnadskonsterna i Andreasskedet” i grad IV-V torsdagen den 17 november 2016.
______

Vår fO Hans Laufke talade om "ATT BLI LEDSAGAD!" i grad VI torsdagen den 27 oktober 2016.
______

Högtidsdagen ägde rum söndagen den 2 oktober 2016.
______

Roger de Robelin berättade "Om skapandet av Kristinebergs vapen" vid valsammankomsten" i grad I torsdagen den 8 sept 2016.
______

Friluftsgudstjänst på Kärsön med kontraktsprost Torbjörn Gustavsson ägde rum söndagen den 5 juni 2016. Det hela avslutades med kaffe och smörgås på Kärsögården.
______

Robert Carleson berättade om "Frimuraren Viktor Rydberg och de hemliga tecknen" vid Vårsammankomsten i grad I torsdagen den 28 april 2016.
______

Ola Aglén, fT i GS talade om "Ritbrädet genom graderna”
– En plan för frimuraren? – En plan för mänskligheten?

i grad VI torsdagen den 7 april 2016.
______

OM i Glindrande Stiernan Christer Göthe talade om "Dödsskuggans Dal" i grad IV-V torsdagen den 10 mars.
______

Vår broder Lars Ekstedt talade och visade bilder om
"Mot höjderna med ballong"
en av många frimurare med udda intressen,
i grad III torsdagen den 4 februari 2016.
Vår talman Dag Bengtsson talade sedan om "Livet och Ljuset".
______

Ordens överarkitekt, R&K Herman Håkansson talade om "Symmetri och Harmoni" i grad II torsdagen den 14 januari 2016.

______   2015   ______

R&K Karl-Erik Ericsson talade om "Vad vill vår Orden?"
på julsammankomsten torsdagen den 3 december 2015.
Musik framfördes av sångaren Christer Bladin och konsertpianisten Henrik Måwe.
______

Den upplyste brodern Robert Söderblom talade om "Skeenden i grad IV-V" torsdagen den 12 nov 18.30.
______

Den upplyste brodern, Dan Jacobsson, AT i Kristineberg och NC, talade om "Ordet och arbetstavlan" i grad VI i hedrande närvaro av Ordens Stormästare torsdagen den 22 oktober 2015.
______

Högtidsdagen ägde rum söndagen den 4 oktober 2015.
______

Den högt upplyste brodern, OHT, fO S:t O Kjell Mazetti talade om "Ordens sju hörnstenar" i grad I torsdagen den 3 september kl 18.30.
______

Gudstjänst i Bromma kyrka med kontraktsprost Torbjörn Gustavsson ägde rum söndagen den 7 juni 2015. Efter gudstjänsten var det en specialvisning av kyrkan och sedan smörgås med kaffe och kaka i sockenstugan. Det hela avslutades med en guidad vandring på kyrkogården.
______

R&K Bengt Falk talade om "Skrock, sägner samt gammal och ny folktro om frimureriet". Detta ägde rum på vårsammankomsten i grad I torsdagen den 7 maj 2015.
______

April love songs - En musikafton med Jazzpianisten Kjell Fernström,
Sångerskan Carin Lundin och Saxofonisten Calle Lundborg ägde rum lördagen den 26 april 2015 kl 17:00. Den var öppen för bröder med damer och vänner.
______

Peter Mannheimer, X EDM Stenb, CFE talade om "Att se bakåt med blicken framåt – några av hertig Carls röda trådar i ritualen som inte alla bröder kan eller skall se" i grad VI torsdagen den 9 april 2015.
______

Bo Santell, X och fO i Hertig Carl talade om "Ur mörkret Ljus" i grad IV-V torsdagen den 19 mars 2015.
______

Visitation av Visitator a latere, R&K Thomas Böös och föredrag av Tomas Risbecker, X med titeln ”Vårt frimureriska Stamhus – en guidning i tid och rum” och bildvisning ägde rum på vår ekonomisammankomst torsdagen den 26 februari 2015.
______

Rune Carlsson, X talade om "Mästargradens katekes" i grad III torsdagen den 5 februari 2015.
______

Niklas Lindblad, FT i NC talade om "Kristna försoningstankar i några
av Richard Wagners operor
" i grad II torsdagen den 15 januari 2015.

______   2014   _____

R&K Ove Lundin, vOHP som talade om "Guds och våra löften" på julsammankomsten i grad I den 11 december 2014.
______

Ordens högste prelat, R&K Leif Norrgård talade om "Vad innebär kristen tro och bekännelse i Svenska Frimurare Ordens sammanhang?" i grad IV-V torsdagen den 13 november 2014.
______

Stormästarens Ståthållare, R&K Göran Andersson talade om "Hur syns Grad VI i grad III?" i grad VI torsdagen den 23 oktober 2014.
______

Högtidsdagen ägde rum söndagen den 5 oktober 2014.
______

"Vår tro idag" - seminarium med Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson i grad I torsdagen den 18 september 2014.

"Låt oss gemensamt samtala om att i vår tid odogmatiskt söka sanning och ljus. Inleder gör Torbjörn som är kyrkoherde i Bromma församling och Bevakande Broder i vår förening.
Han kommer att presentera den intervjuundersökning
som under våren genomförts med 1000 församlingsbor.
Bl.a. har framkommit att 20 % tror på en Gud som man kan ha en personlig relation till och 15 % tror på en opersonlig högre makt."

______

Stig Johansson, X talade om "Vårt inre byggande"  i grad I torsdagen den 4 september 2014.