Kristineberg
1024
Kristineberg
Besöksadress:
Restaurant Linta Gårds väg 5
168 74 BROMMA
Postadress:
Mjärdgränd 2 2 tr , c/o Bergqvist
116 68 STOCKHOLM

kristineberg@frimurarorden.se

Kristineberg

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Gudstjänst i brf Kristineberg

Brf Kristineberg inbjuder till vår traditionella och uppskattade Gudstjänst i Famnens kyrka vid Brommaplan sön den 4 juni kl 11. Officiant är kontraktsprosten och kyrkoherden i Bromma Torbjörn Gustavsson. Bleckblåsare från Tyska kyrkans Bäserey medverkar.

Lokalen på Kärsögården där vi brukar inta vårt kyrkkaffe renoveras.
Vi kommer därför i år att hålla till i Famnens kyrka.
Torbjörn kommer vid kaffet ge lite historik.

Man kommer enklast dit med T-bana till Brommaplan och sedan uppför trappan söder om utgången. Därefter är det ca 150 m till tegelhuset Famnen vid Stopvägen 120.
För bil finns det 8 parkeringsplatser vid Famnen och fler i närheten.

Se även karta: https://www.google.se/maps/place/Stopv%C3%A4gen%20120,%2016836%20Bromma
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe med smörgås och kaka för 50 kr.
Anmälan till kyrkkaffet görs via e-post kristineberg@frimurarorden.se
eller till O Peter Branderud tel. 0708-11 25 90 gärna senast söndag den 28 maj.


Aktuellt från Svea