Kontaktuppgifter för Ordensassistenterna i Stamhuset

Ordensassistenter

Tjänstgörande Ordensassistant 08-545 03 765

Anders Fransson,
Karl Backland
Telefon: 08-463 37 20

E-post till båda ordensassistenterna: stamhuset@frimurarorden.se

Besöksadress
Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm

För kontaktuppgifter till ytterligare personer som har ansvar för driften av Stamhuset, gå vidare till Drätseldirektoriets sida genom att klicka här ›››