Hertig Carl
1054
Hertig Carl
Besöksadress:
Termometergatan 2
Postadress:
Termometergatan 2
723 50 VÄSTERÅS

021-14 16 85
hertig.carl@frimurarorden.se

Hertig Carl

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl (namn efter Hertig Karl av Södermanland, sedermera konung Karl XIII) erhöll den 18 mars 1995 konstitutionspatent och kapitulationsakt. Därmed var Region Mälardalen ett faktum. Föreningens valspråk är Ecce nova facio omnia = SE jag gör allting nytt (Upp. 21:5).


Syftet med Hertig Carls bildande vara att bana väg för en framtida provinsialloge med upptagningsområde i Södermanland och Västmanland. Föreningen har idag liksom vid starten 150 medlemmar. År 2000 bildades enligt plan - parallellt med Hertig Carl - Mälardalens Stewardsloge, MStL, ett kommendehus och stewardsloge av andra ordningen (gr. VII).

År 2005 uppgraderades MStL till prebendehus och stewardsloge av första ordningen (gr.VIII). Därefter var avsikten från ordensledningen att kapitelbrödraföreningen skulle träda tillbaka efter fullgjort värv, eftersom tanken var att MStL efter en prövotid på tre år skull ombildas till en fullständig provinsialloge. Så blev ej fallet och Hertig Carl ålades att som en förutsättning för dess fortsatta existens, flytta sitt säte till Västerås, vilket skedde under år 2009. Vidare beslutades att Hertig Carl skulle fortsätta och rituellt utveckla sin framgångsrika ambulerande verksamhet inom Söder- och Västmanland (Västra Mälardalen). Sammankomsterna sker numera i Eskilstuna i grad IX-X och i Västmanland i grad VII-VIII, men avsikten är att sammankomster skall ske även i Sala och Strängnäs. Högtidsdagen genomförs på föreningens nya stamort – i Västerås.

År 2010 firas 15 årsjubileum och Hertig Carls fortlevnad i Västra Mälardalen.
Kapitelföreningen Hertig Carl lever vidare genom att utvecklas och bredda sitt verksamhetsområde, allt enligt Stormästarens vision om ett decentraliserat, småskaligt frimureri med dess nära brödragemenskap. Sammankomsterna erbjuder högklassiga föredrag och är dessutom befordringsgrundande, vilket befäster föreningens fulla existensberättigande.