Hertig Carl
1054
Hertig Carl
Besöksadress:

Postadress:
Termometergatan 2
723 50 VÄSTERÅS

021-14 16 85
hertig.carl@frimurarorden.se

Hertig Carl

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst grad VII i Västerås 5/12 kl 19

Sammankomst i grad VII i ordenshuset i Västerås kl 19. Aftonens föredragshållare är DHU br Torsten Lindeborg. Rubrik: "Den sjuarmade ljusstaken". Måltidsanmälan tel 021-75159 eller sven.svensson@vasteras.se


Aktuellt från Svea