Den Nordiska Första St Johannislogen
1013
Den Nordiska Första St Johannislogen
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 53
nordiska.forsta@frimurarorden.se

Den Nordiska Första St Johannislogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag

Den Nordiska Första S:t Johannislogen
inbjuder till Högtidsdag

CARL-DAGEN LÖRDAGEN DEN 28 JANUARI 2017 KL. 14:00
Platserna i Johannessalen skall vara intagna senast kl. 13:45

Anmälan om deltagande vid den efterföljande måltiden göres genom inbetalning
av kr 650:- (för Johannesbröder 400:-) till NF:s bankgiro 5744-9118
senast den 10 januari 2017 med angivande av namn, grad och logetillhörighet
samt
till Förste Ceremonimästaren på e-post enligt nedan.


Aktuellt från Svea