Attundaland
1144
Attundaland
Besöksadress:
Bragevägen 32 B
18264 DJURSHOLM
Postadress:
c/o Ek, Gransångarevägen 14 A
192 55 SOLLENTUNA

0701-770117
attundaland@frimurarorden.se

Attundaland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Brödraföreningen och deputationslogen Attundaland är öppen för frimurarbröder bosatta främst i norra Storstockholm, men vi har medlemmar från hela Stockholmsområdet. Givetvis välkomnar vi även gäster från alla landets frimuraresamhällen.

Föreningen startade 1983 och fick redan vid starten c:a 100 medlemmar.
Medlemsantalet har sedan hållit sig något över detta, vilket vi tycker är ganska lagom.

Attundaland tillhör Svenska Frimurare Orden och lyder under Svea provinsialloge. Vi arbetar i S:t Johannes-graderna, d.v.s. de tre första. Arbetet sker helt i enlighet med Svenska Frimurare Ordens Allmänna Lagar som är offentliga.

Sedan 2012 är Attundaland också deputationsloge och verkar under Den Nordiska Första S:t Johannislogen och recepierar i grad I och II. 

Vårt syfte är att i kristen ekumenisk anda tillgodogöra oss den allmänteologiska kunskap Orden och frimureriet ställer till vårt förfogande. Våra sammankomster är dock på intet sätt en ersättning för kyrkobesök, utan sker parallellt med de enskilda brödernas egna religionsutövande.
Vår verksamhet är ett komplement till logeverksamheten och består huvudsakligen av föredrag som belyser olika aspekter av det frimureriska arbetet. Dock är en minst lika viktig ingrediens trivseln och den positiva anda våra brödramåltider erbjuder.

Attundalands uppgift, tillsammans med de övriga brödraföreningarna runt om i landet, är att erbjuda en frimurerisk samvaro på lokalplanet, under lite mindre formella former. Vi har en trogen skara bröder som återkommer vid varje sammankomst, som hålls c:a en gång per månad under vår och höst.
Samma klädsel gäller som vid logebesök och vi bär gradprydnader. Kostnaden för måltiden är ca 200 kr. Insamlade medel från kollekter skänker vi till Danderyds församlings diakonala stöd.

Sammankomst
Sammankomsterna börjar kl 19:00 (18:30 vid receptioner), men portarna öppnas redan 18:15 (17:45), så att vi har tid att prata och umgås. Enklare förfriskningar från baren serveras.

Måltidsanmälan
Måltidsanmälan är obligatorisk (p g a catering) och görs via e-post attundaland@frimurarorden.se eller sms/telefon 0701-77 01 17