Attundaland
1144
Attundaland
Besöksadress:
Bragevägen 32 B
18264 DJURSHOLM
Postadress:
c/o Ek, Gransångarevägen 14 A
192 55 SOLLENTUNA

0701-770117
attundaland@frimurarorden.se

Attundaland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Attundaland HD 20 september

Brödraföreningen och Deputationslogen

Attundaland

inbjuder till sin

Högtidsdag (grad I)
 

Torsdag 20 september kl. 19:00
 

i Djursholms församlingshem Bragevägen 32
(portarna och baren öppnar ca kl. 18:00)

Efter den formella sammankomsten, hoppas jag att Du vill dela vår sedvanligt trevliga och uppskattade Brödramåltid.