Attundaland
1144
Attundaland
Besöksadress:
Bragevägen 32 B
18264 DJURSHOLM
Postadress:
c/o Ek, Hammarbacken 20
182 35 DANDERYD

0701-770117
attundaland@frimurarorden.se

Attundaland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst grad III i Attundaland

Deputationslogen Attundaland (under den Nordiska Första St Johannislogen) ​​​​​inbjuder till sammankomst i grad III den 23 maj.

 
Sammankomst i grad III
 

Torsdag 23 maj 2019 kl. 19:00

i Djursholms församlingshem Bragevägen 32

 

Det runiska korset och den kubiska stenen: Johannes Bureus initiatoriska runologi.
 

Föredragshållare Thomas Karlsson.


Thomas är författare; Filosofie doktor i religionshistoria; Lektor i religion, historia och filosofi; Fellow Researcher vid Yale University, USA; Rektor vid Integra AB; Direktor för Capri Conferences, Italien, och diplomerad i Utvecklande Ledarskap (UL) vid Försvarshögskolan.