Adolf Fredrik
1133
Adolf Fredrik
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 50
adolf.fredrik@frimurarorden.se

Adolf Fredrik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Club AF

Den del av SJL Adolf Fredriks verksamhet, som inte är ritualbunden eller rör våra ideologiska grunder, skall anpassas till tidens villkor och brödernas behov. AF vill ge brödernas nära och kära större möjlighet att delta i icke ritualbunden verksamhet så att familjen också kan känna en gemenskap med orden. Denna verksamhet går under samlingsnamnet Club AF.

Club AF är den informella delen av SJL Adolf Fredrik som har till uppdrag att sörja för ett utbud av divertissemangstillfällen åt bröderna och deras nära och kära. Tyngdpunkten i verksamheten utgör idag skilda måltids- och dryckesprovningar, varjehanda visningar, allehanda föredrag och skilda former av besök.  Årligen hålls en familjepicknick på nationaldagen.

clubaflogo1
1/1