Adolf Fredrik
1133
Adolf Fredrik
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 50
adolf.fredrik@frimurarorden.se

Adolf Fredrik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Caritas

Barmhärtighet är en dygd

Caritas är benämning på logens välgörenhetsarbete. Caritas är latin med betydelsen kärlek, den motsvaras av grekiskans agape, den självutgivande kärleken.

Caritas kan även översättas med barmhärtighet eller välgörenhet. Barmhärtighet kan liknas vid Guds och människors fullhet. Det mest gudomliga hos Gud, men också det mest storslagna hos människan (Psaltaren 103). Det är den renaste återspeglingen av Gud i en människas liv. Denna kristna plikt återspeglas i liknelsen om den barmhärtige samariern (Lukasevangeliet 10:25-37).

Att besöka och vårda sjuka samt trösta och hugsval bedrövade, är sådana plikter som var och en bör iaktaga men i synnerhet en frimurare. Varje frimurarbroder bör ge sin familj information om Orden och vad den kan göra för hans familj.

  • älska din nästa så som du älskar dig själv
  • önska din nästa det samma som du önskar dig själv
  • behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad

 

Caritas är kärlekens väg och kan för SJL Adolf Fredrik sammanfattas med fyra ord, medkänsla, omtanke, samhörighet och stöd. Insamlade medel för de behövande och andra insamlade medel lämnas årligen direkt från SJL Adolf Frediks caritasgrupp över till diakoniverksamheten i Adolf Fredriks församling. På detta sätt kommer bidragen snabbare att nå de som verkligen är i behov och hjälpen kan lättare anpassas till individen. Bröderna kring SJL Adolf Fredrik kan på ett påtagligt sätt se att deras bidrag gör skillnad.

Där caritas och kärlek är, finns Gud.
Kristi kärlek har enat oss
Låt oss glädjas och vara tillfreds hos Honom.
Låt oss frukta och låt oss älska den levande Guden,
Och låt oss älska Honom med uppriktiga hjärtan.

Där caritas och kärlek är, finns Gud.
Eftersom vi är en enda kropp,
Så se upp, så vi inte har oeniga tankar.
Hindra onda böjelser, sluta gräla.
Och låt Kristus vara i centrum.

Där caritas och kärlek är, finns Gud.
Och låt oss att tillsammans med helgonen
se ditt ansikte, Kristus.
Det är den glädje som är ofantlig och god,
Till evigheters evighet.
Amen.

caritas3
1/1