Adolf Fredrik
1133
Adolf Fredrik
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 50
adolf.fredrik@frimurarorden.se

Adolf Fredrik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Anatomiska Teatern grad I i Stamhuset, Stockholm

Bröder av alla grader i Första Fördelningen hälsas välkomna till "Anatomiska Teatern för Frimurare", denna gång i Stockholm lördagen den 24:e mars 2018.

Bröder av alla grader i Första Fördelningen (självklart även bröder från övriga fördelningar) hälsas välkomna till "Anatomiska Teatern för Frimurare", denna gång i Stockholm lördagen den 24:e mars 2018.

På programmet står en slags ”superinstruktion” i I:a gradens ritual. Ett antal centrala ritualmoment utförs och varvas med förklaringar om symbolik, historik och filosofi. Ett skådespel i två akter. I pausen avnjuts förfriskningar, precis som på teatern eller operan och efteråt serveras en måltid.

Den Anatomiska Teatern för frimurare är en spännande specialinstruktion i I:a graden, späckad med  kunskap om den konungsliga konsten. 

Tid: Lördagen den 24/3 kl 14:00.Plats: Stamhuset, Stockholm. Blasieholmsgatan 6.
Klädsel: Mörk kostym, gradband/murslev - inga handskar, inga förkläden!
Anmälan 1: (Endast Anatomiska Teatern): 75 kr
Anmälan 2: (Anatomisk Teater och middag på kvällen): 300 kr

Anmälan och frågor till FCM cm.af@frimurarorden.se

Antal platser till middagen efteråt är begränsat till 120 bröder. Teatern är ett mindre problem, Johannessalen rymmer 240 bröder!

Betalning: Till S:t Johanneslogen Adolf Fredrik BankGiro 5019-7631, märkt AT + namn.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 16:e MARS

Program
13.00 Insläpp
13.50 Bröderna intar sina platser
14.00 Akt I
15.15 Paus med förfriskningar i Oscarssalen
15.45 Akt II
16.40 Avslutning av Anatomiska Teatern
17.30 Middag

Den Anatomiska Teatern är en satsning sedan 2011 från utbildningsgruppen inom Göta Provinsialloge. Tanken är att skapa en "Anatomisk Teater" för varje grad, hela vägen upp till tionde graden. Sedan år 2011 har grad I, II, III, IV-V och VI framförts.

1/1
Reviderad: 2018-03-03