Viktor Rydberg
4024
Viktor Rydberg
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
vr@frimurarorden.se

Viktor Rydberg

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda en kapitelbrödraförening i Jönköping.

Många bröder tyckte att det var långt och besvärligt att resa till Kapitlet och en brödraförening skulle uppfylla brödernas behov av att träffas och diskutera sitt frimureri. 1996 tillsattes en arbetsgrupp i Jönköping för att undersöka förutsättningarna för att bilda en brödraförening.

Arbetsgruppen fann att Johannessalen i Jönköping var mest lämpad för brödraföreningens verksamhet, även om det skulle kräva en hel del arbete inför varje sammankomst. Nya inventarier behövdes och finansieringen har till stor del skett med hjälp av sponsorer. Arbetet har utförts av händiga och frivilla bröder och flera frimurarhustrur bidrog med en stor arbetsinsats.

Under hösten 2013 förvärvade Frimurarna egen fastighet som tidigare inrymt en flickskola och ett tekniskt gymnasium beläget på Norra Strandgatan 40, Jönköping. Det är strax väster om Kristinakyrkan och cirka 600 meter Norr om Stora Hotellet. På Stora Hotellet verkade frimurarna i mer än 150 år. Idag är loghuset handikappanpassat och modernt utrustat med ramp på kortsidan, hiss till alla våningar och loger men också med en fantastisk matsal som har utsikt över Vättern.

Invigningen av det nya logehuset gick av stapelen den 1 mars 2014 med många deltagande bröder och återigen blev detta möjligt tack vare brödernas och damklubbens stora arbetsinsats men också med hjälp av brödernas och frimurarhustrurs sponsring av bland annat möbler.

Kapitelbrödraföreningens har fått sitt namn från journalisten, författaren, religionsfilosofen och kulturhistorikern Viktor Rydberg, född den 18 december 1828 i Jönköping.
Viktor Rydberg var själv frimurare och innehade vid sin död IX graden, vilket på den tiden var den högsta graden som en ”vanlig” frimurare kunde få.

Föreningens vapensköld föreställer ett städ, underifrån genomborrat av ett svärd. Från städet upp mot svärdspetsen utgår gnistor. Under städet och svärdet står föreningens valspråk: ”andens vapen segrar”. Vapenskölden visar hur Andens svärd med en kraft som det slår gnistor om lyfter sig mot höjden som bevis på att Guds ord, sanningens ord, skall segra i striden mot mörker och lögn.

Kapitelbrödraföreningen arbetar i Ordens kapitelgrader (VII-X).

Antalet medlemmar i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg är 2014 cirka 340, varav flertalet är bosatta i Jönköpingsområdet.

Sedan 14 februari 2015 är det Thomas Lindahl som tjänstgör som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen.

Ämbetet som Ordförande i Brödraföreningen har sedan starten 1998 innehafts av fem bröder:

1998 - 2002 Bertil O. Jansson, skorstensfejarmästare,
2002 - 2003 Carl-Wilhelm Nisser, Hovrättsråd,
2004 - 2010 Jan-Åke Beckström, Byråchef,
2010 - 2015 Olof Sköld, Agronom,
2015 -          Thomas Lindahl, Global Travel Manager

För ytterligare information se ” fyran.info ” du är också välkommen att kontakta Kapitelbrödraföreningens Ordförande Thomas Lindahl, tfn 0706-124980 ”  thomas.b.lindahl@gmail.com ” eller FS Kenneth Karlsson
tfn 036-16 78 68 du kan också skicka e-post till: vr@frimurarorden.se

Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg sammankomster är på måndagar klockan 18:30 i logelokalen på Norra Strandgatan 40, 553 20 Jönköping. 57°46’57.52”N  14°10’41.07Ö

OBS! Alltid föranmälan till måltid senast torsdagen innan sammankomst via anmälningslista i logen eller tfn 036-71 09 83 alternativt ” vr@frimurarorden.se ” eftersom måltiden beställs.

Thomas Lindahl
Ordförande
Viktor Rydberg