Veritas
4074
Veritas
Besöksadress:
Ordenshuset Tättingvägen 2
33142 VÄRNAMO
Postadress:
Hagagatan 7
331 33 VÄRNAMO

070-4867809
ver@frimurarorden.se

Veritas

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Ett Axplock av historiska fakta från Brödraföreningen Veritas.

I mars år 1911 sammanträdde ett antal frimurarbröder i Värnamo. Till ordförande utsågs kyrkoherden G. F. Ekström.

Man beslöt enhälligt att söka få till stånd en frimurarförening och vid ett nytt sammanträde i april samma år antogs förslag till stadgar varefter föreningen började sitt arbete i frimureriets tjänst.

På ordförandens förslag beslöts i januari 1912 att föreningens namn skulle vara ” VERITAS ” och dess valspråk
"Per Aspera ad Astra"
samt dess vapen vara en över ett mosaikgolv mot öster gående pilgrim vars blick är riktad mot den sexuddiga stjärnan på firmamentet.

Föreningen invigdes under stora högtidligheter den 3 maj år 1913.

Under kyrkoherde Ekströms oförtrutna ordförandeskap fortgick därefter föreningens verksamhet under ett tiotal år med regelbundet hållna sammanträden.

1937 uppgick föreningens medlemmar till ett antal av 60 stycken , som ökade till 89 stycken år 1946 för att år 1953 ha stigit till 142 stycken.

Den 8 maj 1956 övergick Veritas från att ha tillhört Skånska Provinsiallogen till Östgöta Provinsialloge.

2005 är brödraföreningen med cirka 135 medlemmar mycket aktiv och har flertal sökande bröder som väntar på att bli antagna till Frimurare.