S:t Olof
4034
S:t Olof
S:t Persgatan 85 A
602 33 NORRKÖPING

011-12 19 01
o@frimurarorden.se

S:t Olof

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Andreasföreningen S:t Olof, som är en brödraförening inom Svenska Frimurare Orden, instiftades den 8 december 1925.

Brödraföreningen bildades genom beslut av Ordens Stormästare och efter begäran från bröder i Norrköping. Invigning och installation av föreningens förste ordförande ägde rum den 15 mars 1926. Moderloge är S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping, bildad 1858. Förening och loge samverkar nära och utgör tillsammans frimuraresamhället i Norrköping.

I en brödraförening förekommer inte receptioner av bröder i nya grader. En brödraförening har i stället, förutom det rituella arbetet, sin väsentligaste uppgift i att utbilda sina medlemmar i Den Konungsliga Konsten, d.v.s. Ordens ideologi och symbolik. Detta sker främst genom föredrag, men också genom studieträffar, biblioteks- och diskussionsaftnar.

Vid S:t Olofs sammankomster har under årens lopp hållits ett stort antal föredrag av hög klass. Föredragshållare anlitas från olika delar av landet, men även föreningens egna bröder bidrar i stor omfattning. Inriktningen är ofta specifikt gradbunden, men också ämnen inom musik, konst, historia, religionshistoria och arkeologi tas upp. Allt ses givetvis ur ett frimureriskt perspektiv.

Medlemsbladet "Aktuellt", som startades 1976, producerades under perioden fram till i början av 1985 av Oscar Fredriks ordförande mästare och S:t Olofs ordförande. Därefter övertog en redaktionskommitté ansvaret. En läsning av dessa medlemsblad ger en levande skildring av vad som sig i frimurarsamhället tilldragit haver och är ett informellt komplement till mötesprotokollen. Sedan sommaren 2009 finns medlemsbladet nu även i en web-version.

Föreningen beslutade hösten 1989 att hos Ordens ledning anhålla om att få utöka verksamheten till att arbeta även i graderna VII och VIII. Anhållan beviljades i juni 1990. Därefter följde en tid med att anskaffa behövlig utrustning som var anpassad till de befintliga lokalerna. Ett stort och engagerat arbete lades ned. I november 1991 fick bröderna vara med om den historiska händelsen inom frimureriet i Norrköping, då S:t Olofs första sammankomst i grad VII hölls.

Studiesammankomster i de olika graderna ett antal gånger per år infördes. I kapitelgraderna startades studieträffar, då arbetsrummet var anpassat till någon kapitelgrad inför en kommande sammankomst. På så sätt får bröderna ytterligare möjligheter att tränga in i och njuta av det vackra kapitelfrimureriet.

Med målet att den ritualmässiga delen av föreningens arbete skall fungera strikt, oklanderligt och avspänt elegant samlas tjänstgörande ämbetsmän för övning inför varje sammankomst.

Sedan några år tillbaka har en engagerad ämbetsmannaskara utökat antalet sammankomster i kapitelfrimureriet. Nu bjuds bröderna - som framgår av arbetsordningen - utöver de sex sammankomsterna i Andreasskedet på fyra i kapitelgraderna, med kunniga och intressanta föredragshållare (se Aktuellt-sidan!) och med efterföljande mycket prisvärda och glada brödramåltider i von Saltza-rummet, samfällighetens vackra klubbrum och matsal.

Bilden visar fyra ordförande samlade vid 75-års högtiden 2000.
Fr. v. Tomas Wändahl, ordförande 1993-2000; Birger Dott 1964-1974 och 1988-1993; Per Engberg 1979-1988 samt Allan Törner 1974-1979.

Kjell Mazetti, idag (2009) redaktör för ”Frimuraren”, var föreningens ordförande 2000-2005 och efterträddes då av Per Åke Ståhl.

Fyra ordförande samlade vid 75-års högtiden 2000
1/1