S:t Jacob
4013
S:t Jacob
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 43
j@frimurarorden.se

S:t Jacob

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

År 1807 fanns Johannesloger i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Jönköping och Karlstad. Det stora intresset för frimureriet gjorde att man kände ett behov av en Johannesloge i våra trakter och den 24 april 1807 inkom en skrivelse till Logedirektorium undertecknad av friherre Johan Jacob de Geer och åtta andra frimurare med begäran om att få inrätta en Johannesloge i Norrköping. Den 30 april gav Hertig Carl sitt bifall och logens akter utkvitterades den 3 oktober av friherre Israel Lagerfelt. Den nya logen skulle bära namnet S:t Jacob och till valspråk ha orden: "Fratribus et miseris". Logens vapen framställer en stege i guld som reser sig upp mot skyn och mot den sol, som är en bild av Honom som bor i evigt ljus. Kapitulationsakten är daterad den 28 januari 1807.
Det var sålunda ursprungligen meningen att logen skulle ha sin hemvist i Norrköping men då de Geer av flera skäl blev förhindrad att fullgöra arbetet med logens bildande och då de flesta intresserade var bosatta i Linköping fick man tillåtelse att flytta över logen dit. Den 7 december 1807 hölls den första logesammankomsten under ledning av DM Israel Lagerfelt. Logelokalen var belägen i det då nybyggda assembléhuset vid S:t Larsgatan där senare riksbanken fick lokaler. 1808 erbjöds logen köpa det gamla skolhuset vid domkyrkan – nuvarande församlingshemmet. Skolhuset var mycket förfallet och krävde omfattande reparationer och togs i bruk först mot slutet av 1810 och den 5 december öppnades den första logesammankomsten under eget tak.

Med den betydande ökningen av antalet bröder och med hänsyn till de allt mer kännbara olägenheterna i säkerhets- och hygieniskt avseende blev det mot slutet av 1800-talet allt tydligare att frågan om anskaffande av nya tidsenliga lokaler krävde sin lösning. Möjlighet erbjöds att förvärva en tomt där en byggnad skulle kunna uppföras med långsidan mot Vasavägen och kortsidorna mot Klostergatan och S:t Larsgatan. I byggnaden skulle ingå ett första klassens hotell. Den 17 juni 1910 lades grundstenen och den 20 mars 1912 kunde lokalerna högtidligen invigas. Byggnadskostnaderna uppgick till 797 850 kronor.

På dagen för invigningen hade OM i S:t Jacob kallat logens ämbetsmän att för sista gången öppna logen i det gamla ordenshuset. Från det ljus som då tändes överfördes i en lykta en låga till det nya ordenshuset där den överlämnades till kung Gustaf V med anhållan om att han måtte tända ljuset i den nya Johannessalen.

Johannessalen i Linköping
1/1