Oscar Fredrik
4033
Oscar Fredrik
S:t Persgatan 85 A
602 33 NORRKÖPING

011-12 19 01
of@frimurarorden.se

Oscar Fredrik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarlogen Oscar Fredrik i Norrköping är en S:t Johannes loge och arbetar i Ordens första tre grader. Beteckningen ”loge” innebär att man kan ta emot och inviga nya medlemmar till Svenska Frimurare Orden.

Oscar Fredrik invigdes den 13 oktober år 1858, av dåvarande Hertigen av Östergötland, sedermera kungen Oscar II, men redan tidigare fanns förhoppningar om att bilda en loge bland de av stadsborna som blivit frimurare på annat håll. Prinsen Oscar Fredrik gav sitt tillstånd till Logen att bära detta namn. En av de drivande krafterna bland stiftarna, friherre Fredrik Alexander Funk, blev logens förste ledare, Ordförande Mästare.

Under de första åren samlades man i det berömda Holmentornet, som anses vara ett av världens äldsta varumärken, och man hyrde också en lokal i en angränsande magasinsbyggnad. Logens medlemsantal utvecklades mycket positivt, och man blev därför snart tvungen att söka efter nya lokaler. 1869 kunde det nya logehuset vid Norra promenaden (där Folkets Hus nu ligger) invigas, och återigen gästades Logen Oscar Fredrik av sin mentor, Prinsen med samma namn. 

I nästan exakt 100 år arbetade Logen Oscar Fredrik i det egna logehuset, men bristen på restaurang och renoveringsbehov gjorde att man valde att sälja huset och flytta till de nuvarande lokalerna vid S:t Persgatan 85. Nyligen har lokalerna renoverats och vi kan nu glädja oss åt att kunna bedriva verksamheten i välplanerade logelokaler och att vi har en vacker matsal med sittgrupper för trivsam samvaro såväl före som efter loger och sammankomster. 

Under dess över 150-åriga historia har S:t Johannes logen Oscar Fredrik bedrivit ett sedvanligt logearbete, men under de sista 30 åren har man utvecklat aktiviteter också för anhöriga. Vid ett par tillfällen under året bjuds till kulturevenemang och en slottsresa i augusti samlar alltid en fullsatt buss. Speciella samlingar för faddrar och studiecirklar inom frimureriet förekommer varje termin, och man besöker ofta andra loger inom Svenska Frimurare Orden. Utbyte med utländska loger förekommer också. 

Frimureriet i Norrköping bedrivs i samarbete mellan S:t Johannes logen Oscar Fredrik och Brödraföreningen S:t Olof. Sedan länge har det kallats för det "leende norrköpingsfrimureriet" och är också i allra högsta grad ett levande frimureri. 

För närmare kontakt med S:t Johanneslogen Oscar Fredrik,
ring vår telefonsvarare 011-12 19 01, tala in namn och telefonnummer, så kommer en ämbetsman så snart som möjligt att ringa tillbaka.