Orion
4053
Orion
Besöksadress:
Stora Torget 5
Postadress:
Stora Torget 5
572 42 OSKARSHAMN

070-3386949.
on@frimurarorden.se

Orion

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Välkommen till SJL Orion

Varmt välkommen till SJL Orions hemsida. Här kan du läsa mer om logens aktiviteter.

Sankt Johanneslogen Orion invigdes den 9 december 1880 och har sina vackra lokaler i det anrika Frimurarhuset på Stora torget i Oskarshamn.

Logesammankomsterna hålls på torsdagar – v.g. se vår arbetsordning, här i menyn till vänster.

Varje år recipieras runt 7 nya bröder i grad I. Logens Högtidsdag firas första lördagen i december. Varje termin inbjuds det regelbundet till introduktionsmöten.

SJL Orion välkomnar alla frimurarbröder att delta i vårt fina logearbete! Till våra öppna aktiviteter inbjuds alla intresserade! Varmt och broderligen välkomna!  


Vad händer i SJL Orion under hösten?

Här följer en kortfattad summering av höstens aktiviteter i SJL Orion. Bröder av alla grader hälsas varmt och broderligen välkomna!

Sankt Johanneslogen Orion fortsätter höstens logearbete efter de reviderade ritualerna med sammankomster i graderna I och III.

Under oktober månad hålls den alltid lika uppskattade måltidslogen. Logens högtidsdag hålls i början av december.

Under november månad kommer bröderna från Orion att ordna en gemensam resa till SJL Carl i Kalmar som anordnar ett historiskt föredrag i grad I (se vidare på SJL Carl hemsida).

Just nu är det god tillströmning av främmande sökande i Orion. Vi kan alltså se fram mot en innehållsrik hösttermin med loger i grad I och grad III samt även den alltid uppskattade Måltids- och Högtidslogen 10/10 resp. 5/12.