Njudung
4084
Njudung
Odengatan 4
574 33 VETLANDA

0383-7619 41
njud@frimurarorden.se

Njudung

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

"Hvetlanda", centralorten i Östra Härad blev det naturliga valet av plats när några i häradet boende Frimurarbröder 1911 diskuterade möjligheten av att bilda en Brödraförening.

Anledningen var att när Bröderna skulle närvara vid någon sammankomst fick de antingen åka till Jönköping eller också till Linköping och med vetskap om den tidens kommunikation så förstår man till fullo deras önskan om att bilda en egen förening.

Denna diskussion mynnade ut i att de den 17 december 1912 lämnades medgivande till att föreningsarbetet kunde påbörjas i vederbörlig ordning i Johannesgraderna, för att den 15 februari 1935 få tillstånd att arbeta jämväl i Andreasgraderna.

Brödraföreningens förste Ordförande var Dr Carl Dahlborg, en av initativtagarna till föreningens bildande.

Föreningens valspråk är "Till mognad i ljuset".

De första fem åren hölls sammankomsterna i en lokal på Centralhotellet, Vetlanda och 1917 flyttade man in i förhyrda lokaler på tredje våningen i Sparbankshuset Stortorget 1, lokaler som Brödraföreningen fortfarande hyr.

1987 drabbades fastigheten av en vindsbrand och föreningslokalerna fick kraftiga rök- och vattenskador. Dessbättre utbröt inte brand i själva lokalen, så vår fina orgel samt möbler tillverkade av den kände bildhuggarmästaren Eugen Höglund kunde räddas undan förstörelse.

Under tiden som återställandet av föreningslokalen skedde till ursprungligt skick bedrevs sammankomsterna i provisoriska lokaler.

Fredagen den 26 oktober 2011 höll brödraföreningen sin sista sammankomst i det gamla Sparbankshuset där den under 94 år härbärgerat sig. Det var med en känsla av vemod som ljuset släcktes i lokalen för sista gången för att åter tändas i föreningens nya lokaler.

En av våra bröder, Werner von Seydlitz, har låtit uppföra en helt ny byggnad anpassad till föreningens verksamhet.Byggnaden benämns Kulturhuset Gottfried efter donatorns andranamn. I denna nyuppförda byggnad om 600 kvm. bedriver brödraföreningen sedan mitten av november 2011 sin verksamhet.

Brödraföreningen verkade från november 2011 fram till mars 2016 som deputationsloge under Den Mellersta Pelaren , Jönköping. Emedan en ny Sankt Johannesloge, De Tre Axen, invigdes i Vetlanda i januari 2016, har brödraföreningen Njudungs verksamhet sedan 1 mars 2016 övergått till att vara en renodlad Andreasbrödraförening, verkande enbart i graderna IV-V och VI.

Lokalerna är tidlösa med sin moderna design, de är miljöanpassade och tekniskt utrustad enligt senaste snitt.

Namnet Njudung betyder enligt tillförlitliga källor kulle eller höjd.

Brödraföreningen Njudung kännetecknas av plikttrohet och en stark framtidstro. Därom vittnar de olika aktiviteterna som Bröderna deltar i under arbetsterminerna, allt under ordnade former och broderlig gemenskap.

Brödraföreningen Njudung firade sitt 100-års jubileum vid Högtidsdagen 2012 och man kunde då konstatera att medlemsutvecklingen varit extremt god de senaste åren, och att föreningens livaktighet är på topp och aldrig tidigare varit högre. I samband med jubileet gavs en inbunden jubileumsbok ut, vilken säljs i öppna handeln för 200 kr, men som kan beställas av föreningen för 150 kr plus porto.

Vår historia är mycket intressant, men framtiden är minst lika intressant för det är i nuet som historia skapas.

Vill Du veta mer om oss kan Du skicka ett mail, där Du uppger vem Du är samt lämnar ett telefonnummer så kontaktar vi Dig".