Njudung
4084
Njudung
Odengatan 4
574 33 VETLANDA

0383-7619 41
njud@frimurarorden.se

Njudung

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Aktuellt från brödraföreningen Njudung

Brödraföreningen har från och med 1 mars 2016 övergått till att vara en renodlad Andreasbrödraförening, vilken bedriver verksamhet i graderna IV-V samt VI.

Dessutom anordnas i samråd med SJL De Tre Axen i Vetlanda, programstyrda caféträffar för daglediga frimurare månadsvis under terminstid. Varannan gång anpassas programmet, så att även brödernas damer inbjudes.

Varje år på långfredagen arrangeras en korsandakt kl 15.00 för frimurarna och deras familjer med efterföljande samkväm.

Därvid växlar man årligen besöket mellan de olika sockenkyrkorna.

Traditionellt har man vid Kristi Himmelsfärdshelgen som familjeaktivitet firat Gökotta.

Frimurarbrödernas damer erbjuds vara med i Lovisa – en verksamhet där medlemmarna träffas 4 gånger per år i programstyrd verksamhet med avslutande måltid.

Oftast håller man då till i Stiftelsen Gottfrieds Kulturhus.

En gång per termin arrangeras en seniorträff, till vilken inbjudes bröder som uppnått 75 år samt bröder som pga ålder eller handikapp inte längre orkar vara aktiva i ordinarie verksamhet. Brödernas damer inbjudes också att deltaga.

Vid träffen erbjudes information, musik samt samkväm.

Enligt devisen ”Ett frimureri i tiden” arrangeras då och då aktiviteter där även brödernas damer inbjudes. Exempel på detta är ostprovning, småländsk mat och historia, musik, Ceremonimästarnas afton etc.

Som regel arrangeras då även gemensam måltid.

För att berika brödernas frimureriska kunskap, hålles sammankomsternas föredrag inte enbart av föreningens egna talmän, utan en medveten styrning görs att även inbjuda externa kvalificerade föredragshållare från SFMO runt om i Sverige.

Reviderad: 2016-02-25