Magnus Ladulås
4022
Magnus Ladulås
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
ml@frimurarorden.se

Magnus Ladulås

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


HISTORIK

Efter att Johanneslogen Den Mellersta Pelaren verkat i Jönköping i över 100 år startade Andreasfrimureriet här år 1913. Då bildades en Andreasförening, och i mars 1932 invigdes S:t Andreaslogen Magnus Ladulås.

Invigningsförrättare var konteramiralen Arvid Lindman, och Logens förste ordförande mästare var tandläkare Axel Jonsson.

Logen firade 2002 sin 70-åriga tillvaro. Med anledning härav har en minnesskrift nytryckts. Skriften kan rekvireras från logen (adr.: Box 569, 551 17 Jönköping).

Logen håller allt sedan starten till i Elite Hotel Stora Hotellet, Hotellplan 1, Jönköping.

Frimurarelokalerna är belägna på tredje våningen i hotellbyggnaden. Hiss finns. Logen håller sina sammankomster regelmässigt tisdagar kl 18.30. Brödramåltiden intas i egen matsal.

Vänloge: S:t Andreaslogen Cubus Causa Vera, Köpenhamn.

Logens nuvarande ordförande mästare är Jonas Ekeroth, 0765 48 60 32 alt jonas.ekeroth@gmail.com

Förste sekreterare är Micael Forsmyr, 0766 31 33 34 alt m.forsmyr@live.com