Magnus Ladulås
4022
Magnus Ladulås
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
ml@frimurarorden.se

Magnus Ladulås

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Nytt logehus i Jönköping

Efter 150 år i Stora Hotellets lokaler står frimurarna i Jönköping inför att flytta till en egen fastighet på Norra Strandgatan.

Efter 150 år i Stora Hotellets lokaler står frimurarna i Jönköping inför att flytta till en egen  fastighet på Norra Strandgatan, strax väster om Kristinakyrkan. Den har tidigare inrymt en flickskola och ett tekniskt gymnasium.

Fastigheten ägs nu av dem som tecknat aktier i det för ändamålet bildade fastighetsaktiebolaget. Aktiekapitalet har täckt inköpskostnaderna, men nu återstår ombyggnad och inredning. Den kommer att bekostas genom lån och, förhoppningsvis, gåvor och donationer. Sådana tas tacksamt emot till bankgiro 830-5732. Fortsatt aktieteckning är möjlig efter kontakt med styrelsen.

Verksamheten i de gamla lokalerna kommer att avslutas med DMP:s högtidsdag 2013 och beräknas återupptas i de nya lokalerna vårterminen 2014.

Projektering för det nya frimurarhuset har nu kommit så långt att kostnader för ombyggnad och renovering kan överblickas. Projektet innehåller flera svårbedömda arbetsmoment, så någon totalsumma kan ännu inte anges. Däremot står det klart att kostnaderna måste hållas nere genom frivilliga arbetsinsatser. Entreprenörer skall påbörja ombyggnaden efter den 14 januari. Den måste förberedas genom rivning av inredning, mellanväggar m.m. Här behövs många händer i en första omgång. Börje Sällberg är sammanhållande för frivilliginsatserna. Särskild kallelse har gått ut med uppgift om hans telefonnummer och e-postadress. Fler frivilliga än de särskilt kallade är förstås välkomna. Kontakta gärna Börje via telefon eller mail till Jönköpingslogerna.