IIIxIII
4044
IIIxIII
Östermalmsgatan 13
591 35 MOTALA

0141-52310
3x3@frimurarorden.se

IIIxIII

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik över IIIxIII

Historisk återblick

Brödraföreningen IIIxIII bildades den 5 mars 1873 och dess förste ordförande var Löjtnanten och slussinspektorn Christer U Dahlberg.

Efter de sju första årens livliga aktivitet inom föreningen följde en nedgångsperiod. Det finns inga handlingar tillgängliga för åren 1890-92

Av andra källor framgår att Brödraföreningen disponerade en lokal på gårdshuset till Bergströmska hotellet Platensgatan 17 i Motala. Huset kallades länge för Frimurarehuset av motalaborna. I folkmun omtalades huset som ”hemvist för mordiska frimurare vilka begår ritualenligt mystiska handlingar”

Högtidsdagen den 5 mars 1893 firades under stor uppslutning med 38 bröder närvarande.

Arbetet i Brödraföreningen från 1920-talet och framåt betecknas som mycket betydelsefullt. Under denna tid fick föreningen tillstånd att arbeta i graderna I – VI vilket medförde stärkt intresse för de ideal som Svenska Frimurareorden verkar för. Föreningen ordnade också insamlingar till speciella ändamål. Ett sådant var en insamling till Kolmårdssanatoriet.

Musik och sång var under många år en viktig del av Motalafrimureriet.

Prosten Axel Th Svensson som ledde föreningen i nästan trettio år var en utmärkt sångare och samlade många musikintresserade bröder omkring sig. När ingenjören Gustav Hultbom 1920 ersatte honom som ordförande fördes traditionen vidare.

Förslag till IIIxIII:s vapensköld fastställdes 1934 och har stora likheter med Motalas stadsvapen. Dock tillät inte ekonomin att den tillverkades förrän 1964 efter det att visitatorn påpekat avsaknaden av en vapensköld 1963.

1953 utsågs musikdirektören Nils Kjellberg till musikföreståndare i Brödraföreningen IIIxIII varför musiken återigen fick stort utrymme. Han var en god musiker och komponerade bland annat musiken till de kantat som uppfördes vid föreningens 90- och 100-års jubileum. Vid 100-årsjubiléet 1973 sammanställde brodern och distriktsöverläkaren Einar Sjöö den kantat som uppfördes i Motala kyrka där bland andra Nils Kjellberg medverkade som musiker.

Under mer än 100 år hölls sammankomsterna i Stadshuset, nuvarande Stadshotellet, i Motala men man sökte under 1990-talet nya lokaler och fick det i och med att Östgöta Provinsialloge köpte en fastighet på Bispmotalagatan.

Något som betytt mycket är att från årsskiftet 1997-98 föreningen fått värdighet av deputationsloge, det vill säga rätten att låta nya bröder recipiera i grad I och II och den första receptionen i Motala hölls den 12 januari 1998.

Under några år in på 2000-talet började bröderna tala om att bilda en egen loge i Motala. Lokalen på Bispmotalagatan var för liten för detta och sökandet efter en ny lokal startade. Efter några år stod Frimureriet i Motala med en egen fastighet då man köpte Östra Skolan av Motala kommun. Invigningen av lokalerna i december 2011 blev också starten på S:t Johanneslogen De Tre Ljusen.

Brödraföreningen IIIxIII fortsatte sin verksamhet nu endast i Andreasgraderna och hade sin första sammankomst i det nya huset i januari 2012 som i och med detta heter Frimurarhuset.

Gamla frimurarhuset, Bergströmska hotellet
1/1