4073
Helios
Besöksadress:
Järnvägsg 6, Reftele
Postadress:
Brantvägen 3
334 32 ANDERSTORP

0703588155
hel@frimurarorden.se

Helios

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 14 april 1956 invigdes Brödraföreningen Helios i närvaro av PM i Östgöta Provinsialloge RokmRk, översten Gustav Smith.

In opere lux
Faddrar var OM i St Andreas Logen Sirius, rektor Carl von Sheele och FDM i samma loge, lantbruksingenjör Axel Welin Berger. Det var för övrigt den förstnämnde som föreslog att brödraföreningens namn skulle vara Helios, namnet på den grekiske solguden.

Brödraföreningen upplöstes den 11 november 2004 efter beslut av Ordens Stormästare Anders Fahlman och dagen efter, den 12 november 2004, invigdes S:t Johanneslogen Helios. Invigningen förrättades av Ordens Stormästare under högtidliga former och i sällskap av över 160 bröder från när och fjärran. Logens faddrar är DHU Br Ingemar Thagesson och DHU Br Anders Stensson.

Logens förste Ordförande Mästare är DHU Br Sven Modigh. Ytterligare 70-talet bröder står som grundläggare till logen.

Logens valspråk är samma som tidigare Brödraföreningens, nämligen IN OPERE LUX - LJUS ÖVER ARBETET. Vapnet är en kopia av ett gammalt sigill som fanns på Västbo Härads Domsaga i Reftele

Verksamheten bedrivs sedan 1978 i f d Reftele Tingshus. Fastigheten kunde förvärvas från Staten genom välvilliga penninggåvor från Heliosbröderna.

Det är inte vederlagt, men sannolikt har Reftele varit tingsställe i över 700 år. Sedan slutet på 1600-talet finns protokoll bevarade. I mitten av 1990-talet upphörde denna verksamhet, men brödraföreningen Helios, och nu S:t Johanneslogen Helios, fortsätter sina aktiviteter i den numera byggnadsminnesförklarade fastigheten.

Refteles gamla tingshus ägs sedan 1978 av frimurarna.

Refteles gamla tingshus
1/1