Eystrasalt
4063
Eystrasalt
Besöksadress:
Strömsgatan 20 A
Postadress:
Strömsgatan 20A
593 30 VÄSTERVIK

0490-12134
eyt@frimurarorden.se

Eystrasalt

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 25 maj 1909 samlades sex frimurarbröder hemma hos postmästaren Johan Collin i Västervik för att diskutera bildandet av en frimurarsammanslutning i staden.

En kort tid därefter, den 5 juni samlades 29 bröder i Västervik åter igen under ledning av Johan Collin. Man beslöt nu att ansöka om att få bilda en frimurarbrödraförening i Västervik.
Detta godkändes av orden centralt och den 11 oktober 1910 hade Westerviks Brödraförening sitt första sammanträde. Johan Collin kom att leda verksamheten de två första åren. Någon högtidlig invigning förekom inte och sammanträdena hölls under enkla former. Kontakterna med Östgöta Provinsialloge och de styrande i Stockholm var mycket sparsamma de första åren. Vid den här tiden var verksamheten i brödraföreningarna i Sverige inte så noga reglerad. Efter tre år, 1913, utfärdades emellertid mera innehållsrika stadgar, som skulle gälla för brödraföreningarna i hela landet och samma år fick man tillstånd i Västervik att arbeta också i andreasgraderna (graderna IV-VI). Det blev nu mera fart på verksamheten och också en ökning av medlemsantalet.

Först höll man till i Odd Fellow-lokalen vid Stora torget. Denna lokal passade dock inte så bra för frimurararbetet. 1929, bildades därför en fastighetsförening med namnet Eystrasalt. Denna förvärvade en fastighet på Strömsgatan, som sedan om- och tillbyggdes för att passa frimurarverksamheten. Ekonomiskt ordnades det hela så, att bröderna fick teckna sig för andelar i den nya logebyggnaden. Många ställde också upp med frikostiga gåvor till möbler och inredning. Det nya logehuset kunde invigas redan efter ett år, 1930.

Nu hade man fått lokaler, så att man skulle kunna genomföra arbete i en S:t Johannesloge. En sådan godkändes - en s.k. kapitulationsakt utfärdades den 28 november 1931 - och logen fick samma namn som fastighetsföreningen redan tagit, Eystrasalt, det gamla namnet på Östersjön, och valspråket ”Per aspera ad astra”, genom svårigheter mot stjärnorna. Den gamla brödraföreningen kom i fortsättningen enbart att arbeta i andreasgraderna och fick namnet Västerviks Andreasförening.

Den tidigare ordföranden i brödraföreningen, konsul Carl E. Back, innehavare av en lamp- och bosättningsaffär på Storgatan, blev den förste OM i den nya logen. Han kom att leda Västerviks frimurare i hela 33 år, från 1912 till 1945.

Den högtidliga invigningen av Johanneslogen ägde rum den 6 mars 1932. Invigningsförrättare var ingen mindre än RokmRk amiralen Arvid Lindman, under två perioder statsminister i Sverige.

Carl E. Back efterträddes av disponenten Ossian Nilsson 1945. Under dennes tid som OM tvingades logen lämna sitt ordenshus, eftersom tomten skulle ingå i ett stort bostadskomplex, som skulle uppföras av AB Riksbyggen. Logen blev nu bostadsrättsinnehavare i det nya huset med en lägenhetsyta på 415 m2 som  var betydligt större än den gamla ordenslokalen. Den vackra Johannessalen liksom övriga lokaliteter ritades av brodern Thure Karlswärd. Broder Olof Borg från Västerås konstruerade stjärnhimlen i takvalvet, såsom himlen såg ut över Västervik i oktober 1966.
Den nya lokalen invigdes den 11 februari 1967. Logen saknade i början kök och matsal. Måltiderna intogs i Stadshotellet. Numera finns dock välfungerande köksutrymmen och en trivsam matsal.

Ossian Nilsson efterträddes efter 22 år som OM av ingenjör Nils Vult von Steijern 1967. Denne lämnade OM-posten 1982 efter 15 år. OM efter honom mellan 1982 och 1992 var Birger Flink, tillhörande en känd stenhuggarsläkt i staden.

Han efterträddes av bankdirektör Lars Björling, som var OM i 12 år mellan 1992 och 2004. Överläkare Per Heldtander blev logens sjätte OM mellan åren 2004 och 2011 och lämnade 2011 över ordförandeklubban till museichefen Olof Nimhed, som dessförinnan varit ordförande i brödraföreningen Diorit. Olof Nimhed var OM mellan 2011 och 2018.

För närvarande (2018) är överläkaren Hjalmar Åselius OM. Logen har alltså bara haft åtta OM under de drygt 80 åren som logen varit verksam.
För ytterligare information skriv eller e-posta till logen:


S:t Johanneslogen Eystrasalt
Strömsgatan 20 A
593 23 Västervik
E-post: eyt@frimurarorden.se
 

Johannessalen
1/1