Den Mellersta Pelaren
4023
Den Mellersta Pelaren
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
dmp@frimurarorden.se

Den Mellersta Pelaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Invigning i Jönköping

Den 1 mars 2014 samlades 120 bröder, ungefär så många som rymdes i lokalerna, för att inviga Frimuraresamfällighetens i Jönköping nya logehus, ett stenkast från Kristine kyrka och inte långt från de adresser i närheten av Hovrättstorget, där S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren hade sin hemvist från år 1800 till 1860.

Man brukar säga att en brud skall, förutom att vara klädd i vitt, ha med sig något rött, något blått, något lånat och något fått. Syntes något sådant under invigningslogen? Johannessalen har ett nylagt golv med sedvanliga svarta och vita rutor. För kvällen syntes de vita rutorna mest. Så framträdde också väggarnas nya, marmorerade pilastrar med sina gyllene kapitäl. Det spotbelysta altaret glänste i klarrött och guld. Logens djupblå stjärnhimmel välvde sig över de församlade bröderna. Altaret är inte bara rött. Det är också fått. Det tillverkades 1759-1760 av hovbildhuggaren Johan Ljung. Altaret ”blev över” när logerna S:t Jean Auxilliere, grundad 1752, och L’ Union, grundad 1759, slogs samman med en konstituerande logesammankomst den 14 december 1799 i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första. Logen leddes då av Deputerade mästaren, kammarherre Wilhelm Bennet. Ordförande mästaren, hertig Karl, beslöt, att L’ Unions altare skulle skänkas till den första Johannesloge som därefter ”kunde blifva constituerad i Provincerna”. Det blev Mellersta Pelaren. Dess förste ordförande mästare blev överste Wilhelm Bennet, som hade utnämnts till chef för Jönköpings regemente.

Fanns där då något lånat? Alla närvarande kan sägas ha varit där på lånad tid. Ordens stormästare Anders Strömberg betonade i sitt tacktal efter brödramåltiden, att nu gäller det att säkerställa den fortsatta verksamheten genom framgångsrik rekrytering av nya länkar till vår brödrakedja.

I Johannessalen spelade logens Musikföreståndare, Pär Hammarlund, bl.a. frimuraren Duke Ellingtons ”In a Sentimental Mood”. Möjligen kan den sentimentala stämningen ha berott på den klenod till instrument som han trakterade. Det inköptes redan 1835 från orgelbyggaren och musiksergeanten vid Jönköpings regemente, Sven Nordström. Köpeskillingen var 200 Riksdaler Banco. För den summan fick man ett orgelverk med fyra stämmor. Det placerades i de dåvarande logelokalerna på Östra Storgatan 29. Vid flytten till Stora Hotellet 1860 plockades orgeln ner och återuppbyggdes där. Nu har den åter flyttats och låter fortfarande bra, tack vare stora reparationer och renoveringar på 1880-talet, 1940- och 70-talet samt i samband med flytten.

I det som nu är Johannessal har det ägt rum en invigning förut. 1886 var huset nybyggt. Det invigdes detta år den 31 augusti för den år 1867 grundade Jönköpings Elementarskola för flickor (Östra flickskolan). Närvarande var bl.a. generalmajoren i generalitetets reserv, Alexander Magnus Lehusen. Han var 1867-84 överste och chef för Jönköpings regemente och åren 1881-95 Ordförande mästare i DMP. Man kan säga att en cirkel är sluten när frimurare nu åter finns i lokalerna.

Den egentliga invigningen ägde denna gång rum i matsalen. På uppmaning av Ordförande mästaren i S:t Andreaslogen Magnus Ladulås, Jonas Ekeroth, knöt Styrande mästaren i Östgöta provinsialloge, Lars Bergholtz och Ordförande mästaren i DMP, Björn Börsbo, stående i nedre matsalen, och Stormästaren, Anders Strömberg, på hedersplats i övre matsalen, ihop det tåg som symboliskt var ägnat att förena de bröder som var närvarande och hade förmånen att inleda ett nytt kapitel i Frimurarordens historia i Jönköping.

Rune Carlsson

1/2