Den Mellersta Pelaren
4023
Den Mellersta Pelaren
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
dmp@frimurarorden.se

Den Mellersta Pelaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimureriets ursprung

Börjar frimureriets historia med de medeltida bygghyttorna?

Den gängse bilden är att dagens frimurare har sina föregångare i de stenmästare som uppförde de gotiska katedralerna på 1100- till 1200-talet. Den bilden är inte helt sann – eller åtminstone inte fullständig.
Frimurare i vår mening fanns knappast före decennierna runt sekelskiftet 1600. De äldsta bevarade ritualfragmenten för s.k. spekulativa frimurare är från slutet av 1600-talet. I Fyran, nyhetsweb för 4:e fördelningen, publiceras, i veckovisa avsnitt fram till i början av mars, en artikel: ”Frimureriets ursprung och utveckling.” Där redovisas några av de idéer, som kan ha påverkat frimureriet från omkring 1600 till 1800. Några utvikningar längre tillbaka finns också, liksom några tankar om hur de redovisade idéerna kan påverka oss idag.
Adressen till Fyran är: fyran.info. Det går också bra att googla: Frimurare fyran. På hemsidan ligger avsnitten under ”Senaste nytt” eller under ”Tankar och reflektioner”.
Rune Carlsson

Reviderad: 2015-02-01