Den Gyllene Gripen
4012
Den Gyllene Gripen
Besöksadress:
Klostergatan 11
Postadress:
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 45
gg@frimurarorden.se

Den Gyllene Gripen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Sedan Johannesfrimureriet fått fast fot i Linköping hemställde nio frimurarebröder från staden hos konung Carl XIII om tillstånd att få instifta en S:t Andreasloge. Kungen biföll deras begäran och beviljade dem tillstånd därtill den 2 mars 1809.

Den nya S:t Andreaslogen fick namnet ”Gyllene Gripen”, vilket för tankarna till Östergötlands landskapsvapen. Både landskapet och logen har nämligen som vapen just en gyllene grip. Gyllene Gripens vapenmärke pryds av en hertigkrona, vilket inte är vanligt. Ett ytterligare bevis på kungens stora intresse för den nya logen är att han förärade logen sitt eget frimurarevalspråk: Comiter ac firme, fide avita (Med vänskap och fasthet i fäderneärvd tro).

Gyllene Gripens förste OM var överstelöjtnanten Carl Axel Pereswetoff Morath. Logens invigningshögtid ägde rum den 6 maj 1810. Vid det tillfället överlämnade överstelöjtnanten greven Carl Wilhelm Douglas som gåva till logen två stora och mycket imponerande glober, som förvärvats på 1650-talet. Globerna är fortfarande i logens ägo.

Frimuraresamhället i Linköping kunde i slutet av år 1810 flytta in i ett eget hus, nämligen det förutvarande katedralskolehuset invid domkyrkan. Gyllene Gripen disponerade där lokalerna i bottenvåningen. Med tiden uppstod behov av mer ändamålsenliga lokaler och Frimuraresamhället förvärvade en tomt utefter Vasavägen, vilken under åren 1910-1912 bebyggdes med det nuvarande Frimurarehuset och Frimurarehotellet. Gyllene Gripens logelokaler i Frimurarehuset är väl ägnade för verksamheten. Frimuraresamhällets lokaler har därefter byggts om och byggts till och för närvarande (2006) pågår en ombyggnad, som kommer att ge Frimuraresamhället en ny matsal med plats för inemot 200 personer och som är belägen helt inom frimurarelokalerna.

Gyllene Gripen har sedan 1961 ett årligt utbyte med den danske S:t Andreaslogen Cubus Frederici Octavi från Köpenhamn. Under senare år har även brödernas damer medföljt på de uppskattade resorna.

Gyllene Gripen firade år 2010 sitt 200 års jubileum.

Logens nuvarande OM är Magnus Thorén, tfn 0730-93 13 64.
Logens sekreterare är Anders Eklund, tfn 0705-79 32 95.