Den Gyllene Cirkeln
4032
Den Gyllene Cirkeln
Besöksadress:
Klostergatan 11
Postadress:
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 45
dgc@frimurarorden.se

Den Gyllene Cirkeln

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den lysande S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln – logens bildande
 

S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln (DGC) är en ung loge och har verkat sedan1997. DGC bildades som ett svar på det växande behovet av möjligheter för bröderna att växa i det frimureriska arbetet.
 

Inom Östgöta Provinsialloge var Den Gyllene Gripen den första Andreaslogen, bildad 1810. Sedan dröjde det till 1932 innan nästa Andreasloge – Magnus Ladulås i Jönköping – bildades.

Under 1990-talet hade köerna för att få IV-V-graden ökat på grund av en allmän ökning av antalet frimurarbröder. Samtidigt ville Ordens ledning minska tiden för bröderna att få högre grader. Man såg en risk att för långa köer kunde få medlemmarna att lämna frimureriet. Båda Andreaslogerna inom ÖPL hade dock redan fyra ämbetsmannakedjor och ett stort antal logetillfällen per år. Det blev allt tydligare att en ny loge behövdes.

Den naturliga platsen – rent geografiskt – för en ny Andreasloge borde ha varit Oskarshamn eller möjligen Västervik. Båda orterna har Johannesloger och ligger längst från de befintliga Andreaslogerna. En Andreasloge innebär dock behov av ytterligare lokaler såsom kontor m.m., något som inte var möjligt, till rimlig kostnad, i varken Oskarshamn eller Västervik och inte heller för Norrköping.

Dåvarande Ordförande mästaren i Gyllene Gripen – Curt Sjödell – föreslog då att man skulle prova att göra som man gjort med Johannesloger på andra orter, nämligen att fler loger delade på lokalerna. Projektet fick grönt ljus av Provinsialmästaren och Ordförande Mästaren i de befintliga Andreaslogerna och arbetet började med att finna lämpliga ämbetsmän och bildandet av en ny loge.

Under våren 1996 skrev 36 bröder på grundarhandlingen och i september godkände dåvarande Ordens stormästare Prins Bertil bildandet av en ny Andreasloge i Linköping. Tyvärr avled han fyra dagar innan logen invigdes. Dåvarande Stormästarens Prokurator (sedermera Ordens Stormästare) Gustav Pihl ledde därför invigningen, torsdagen den 9 januari 1997.

Till logens förste Ordförande Mästare utsågs Curt Sjödell och 24 bröder bildade de två första ämbetsmannakedjorna som efterhand började recipiera nya medlemmar.

Efter dispens recipierades under hösten de första Andreas Mästarna.

Efter att har verkat sedan 1997 har logen fått en tydlig prägling med stor spridning i åldern, både bland medlemmar och ämbetsmän. Honnörsorden inom logen är djup kunskap om logens symbolik och allegori samt ett professionellt framförande av ritualer. Lägg därtill ett gott brödraskap vid måltiderna så ser man varför logen blivit så populär.

Logens vapensköld och valspråk

Den Gyllene Cirkeln har en vapensköld som anknyter till logens namn. Vapenskölden har en röd bakgrund och på denna en gyllene cirkel på vilken fyra stiliserade gröna akaciablad bildar ett Andreaskors

Logens valspråk är Mot Ljuset – en naturlig koppling till det frimureriska arbetet och med djup symbolik.

Vad vill vi med SAL Den Gyllene Cirkeln?

Den Gyllene Cirkeln är en ung loge som ska förvalta frimureriskt tänkande från 1700- talets mitt med ett modernt synsätt för 2000-talet. Detta innebär att vi strävar efter att förmedla kunskap samt verka i både tradition och förnyelse.

Tradition - ritualerna skall följas på ett stilfullt, levande och engagerat sätt. Ordens ideologiska grunder ska förvaltas så att vårt budskap blir en brygga mellan gångna och kommande generationer av frimurare.

Förnyelse - vår verksamhet, som inte är ritualbunden eller rör våra ideologiska grunder, ska anpassas till tidens villkor och brödernas behov. Det finns ett behov att umgås både före och efter logen men även aktiviteter "utanför" logesammankomsterna. Nya former för gemenskap, personlig utveckling och stöd till behövande ska utvecklas. Vi ska utbyta erfarenheter med andra genom resor till loger på andra platser.

Kunskap – en logekväll i Den Gyllene Cirkeln ska ge ny eller fördjupad kunskap om frimureriet och om oss själva. Vi ska ha instruktionsloger, föredrag och talmanstal som sedan kan diskuteras enskilt eller i samband med brödramåltiden. Vår loge ska fördjupa bröderna i frimureriet och vara en länk mellan Johannesgraderna och kapitelgraderna.

S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln har följande målsättning

- att genomföra våra loger med värdighet och enligt fastställda ritualer
- att utbilda våra bröder i Den Konungsliga Konsten (DKK)
- att lära oss bröder att leva som vi lär och därigenom bli goda frimurare
- att utveckla samarbetet med loger och brödraförening i Oskarshamn och Västervik
- att vidareutveckla samverkan med logerna i Linköping

Kontakta Den Gyllene Cirkeln

Om du vill ha mer information, har frågor om vår loge eller vill besöka oss är du välkommen att kontakta oss:

Postadress
S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln
Klostergatan 11
582 23 Linköping

E-post till logens kansli
dgc@frimurarorden.se

Telefon
013-24 86 45 onsdagar 17 - 19

Kontakta gärna vår Ordförande Mästare: Johan Sowa, tfn 0734-18 63 07, e-post:
om_dgc@frimurarorden.se

Logens lokaler
Den Gyllene Cirkeln har sina lokaler i ordenshuset på Klostergatan 11 i Linköping.

Byggnaden invigdes 1912 och under 2008 kompletterades de utomordentliga logelokalerna med en ny matsal.