De Tre Ljusen
4043
De Tre Ljusen
Besöksadress:
Östermalmsgatan 13
Postadress:
Östermalmsgatan 13
591 35 MOTALA

0141-52310
dtl@frimurarorden.se

De Tre Ljusen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarverksamhet har i organiserad form bedrivits i Motala sedan 1873 då Brödraföreningen IIIxIII bildades.

Sedan 1998 har föreningen varit deputationsloge under S:t Jacob i Linköping. Redan i den minnesskrift som föreningen gav ut 1998 till sitt 125-årsjubiuleum skrev dåvarande ordföranden att målet är att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna bilda en Johannesloge och Andreasförening.

Och detta mål nåddes 2011, även om vägen dit var mödosam och inte alltid spikrak och enkel. Det första delmålet var att mera kontinuerligt kunna recipiera ett tillräckligt antal främmande sökande så vi kunde känna att vi stod på stadig grund inför en logebildning. Nästa stötesten var att vi insåg att de lokaler vi huserat i sedan 1994 inte räckte till för en fullvärdig loge. Ett intensivt arbete vidtog där vi inventerat de flesta tänkbara byggnader i Motala som varit till salu eller möjliga att hyra, men de har alla, av olika anledningar fallit ifrån. Slutligen föll pusselbitarna på plats och Frimurarna i Motala kunde vid årsskiftet 2010-2011 förvärva f.d. Östra skolan av Motala kommun, numera benämnt Frimurarehuset. Ett stort ombyggnadsarbete tog sin början, först för att möjliggöra att vår huvudhyresgäst Korpen kunde flytta in, och sedermera för att inreda plan tre för vår frimureriska verksamhet.

När lokalfrågan var löst fick arbetet med själva logebildningen ta fart. En interimsstyrelse utsågs av PM som fick ansvaret för att ta fram ett förslag till ny loge, med namn, valspråk, vapensköld, ämbetsmän, arbetsordning, ekonomi, lokal m.m. SMP Göran Laurelii och fOÖ Lars von Knorring tillfrågades och förklarade sig vara villiga att bli logens faddrar.

Logens namn föreslogs bli De Tre Ljusen, som valspråk föreslogs Et extetit lux; Och det blev ljus. Till logens vapen föreslogs en sköld med vågskura, nedre delen i silver övre i blått. I övre fältet tre gyllene eldslågor i vilka finnes tre röda hjärtan. Vågtopparna symboliserar Motalas läge vid Vättern, Motala ström och Göta kanal, eldslågorna logens namn samt det frimureriska ljuset. Tre hjärtan symboliserar kärleken till Gud, bröder och nästan. Med tre gånger tre symboler hittar vi även vårt ursprung i IIIxIII.

Den 29/5 2011 hölls ett grundläggarmöte där vi kunde konstatera att 75 bröder ställt upp som grundläggare och närvarande bröder antog den framtagna ansökningshandlingen och beslöt att inge densamma till Stormästaren. Den 16 september beslöt Stormästaren att inrätta den nya logen. Som logens första ämbetsmän har utsetts:

OM Hans Tevell
DM Bengt Andersson
FBB Jan Gustavsson
ABB Hans-Peter Fransson
T  Bengt Ahlesten
CM Aldo Andersson
S Lennart Sandberg
IB Hans Johlgren
A Allan Hagström
Högtidlig invigning förrättades av Stormästaren den 10 december 2011.